'Onvoorspelbaar wanneer achterstand huisvesting statushouders is weggewerkt'

20.01.17
Egbert de Vries
'Onvoorspelbaar wanneer achterstand huisvesting statushouders is weggewerkt

Amsterdam heeft het afgelopen jaar aangetoond grote aantallen statushouders te kunnen huisvesten. Zo zegt een tevreden AFWC-directeur Egbert de Vries. Of het in 2017 lukt de achterstand van een kleine duizend woonplekken weg te werken, durft hij niet te voorspellen.

“Vooraf was iedereen sceptisch; hoe zou nooit lukken in Amsterdam snel, veel statushouders te huisvesten. Het tegendeel is waar. We hebben afgelopen jaar met z’n allen een goed functionerend systeem ontwikkeld. Er zijn creatieve oplossingen ingebracht: woningdelen, studentenhuisvesting, tijdelijke huisvesting, aankoop van gemeentelijke panden door corporaties, etc. Daarbij wordt door alle betrokken partijen uitstekend samengewerkt”, aldus De Vries.

Over heel 2016 staat de teller op huisvesting voor 2057 statushouders. Die inspanning kan niet voorkomen, zo becijferde het Platform Opnieuw Thuis, dat Amsterdam een cumulatieve achterstand kent van 932 plaatsen. Bovendien voorziet het Platform voor dit jaar een nieuwe woningvraag van vooral ‘nareizigers’: vergunninghouders die hun familie naar Nederland laten overkomen.

In welk tempo in Amsterdam de achterstand kan wegwerken, is volgens De Vries van ontzettend veel factoren afhankelijk. “Het zal ooit wel lukken, maar we kennen de precieze instroom niet. Het ligt voor de hand om gezinnen meer te geleiden naar plekken in het land waar vooral gezinswoningen beschikbaar zijn. Maar lukt het om vooraf uit te sorteren?” Ook het tempo waarin woningen kunnen worden bijgebouwd, is met tal van onzekerheden omgeven. “Amsterdamse corporaties willen graag sociale huurwoningen bijbouwen en die deels bestemmen voor statushouders, maar het tempo waarin dat lukt hebben we niet in de hand.”

Evenmin weten corporaties vooraf hoeveel woningen in de bestaande voorraad beschikbaar kunnen worden gesteld. Voor een beleidswijziging voelt hij niets. “We zouden veel meer statushouders kunnen huisvesten, als we aan alle andere groepen in de stad die dringend op zoek zijn naar een woning nee zouden verkopen. Daar hebben we samen met de gemeente en de organisaties van huurders nadrukkelijk niet voor gekozen. Dat moet wat ons betreft zo blijven. Andere groepen moeten niet worden gedupeerd door de instroom van statushouders. Daarmee creëren we ook draagvlak voor hun komst naar ons land.”

zie ook: aanhoudende achterstand bij huisvesting statushouders ondanks eindsprint (NUL20, 10-01-2017)

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 06.07

"Is dat niet saai?", vroegen bekenden toen Max van Engen zeven jaar geleden hoofd werd van de directie Wonen in Amsterdam. Hij kwam uit de kunst- en cultuursector, waar hij meer dan 25 jaar werkte. "Daar moesten ze snel op terugkomen. Thema's als het woningtekort, vakantieverhuur, woonfraude,...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 01.07

In het boek Participate! wordt de inspraak van burgers in de processen van stedelijke ontwikkeling in een aantal Europese steden onder de loep genomen. Het Engelstalige boek is het resultaat van vijf jaar onderzoek naar burgerparticipatie en identiteit in samenhang met stedelijke ontwikkeling....

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.06

Deze zomer lopen de eerste officiële vijfjarencontracten voor jongeren af. De regeling die twintigers meer kans geeft op een betaalbare woning in de hoofdstad, wordt nog geëvalueerd. De grote vraag: hoe vergaat het de vertrekkers? Het naderende einde levert in ieder geval stress op. Alleen voor...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06
  • De dreiging van een aflopend jongerencontract...: Voor Naomi en haar kinderen was het opvangcentrum het voorland
  • Na vijf jaar: ‘Soms onder de honderd in de wachtrij’
  • Na vijf jaar: een gelukje
  • Na vijf jaar: ‘Gek als ik de stad uit moet’
Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Woningen bouwen kost veel tijd. Van plan tot realisatie gauw zeven à tien jaar. Tijdelijke woningbouw moet mensen die met spoed een woning nodig hebben meer perspectief bieden. De flexwoning is een landelijke crisismaatregel. Wat is het, waar worden ze gebouwd en wie mag er wonen?

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Het is niet meer vanzelfsprekend dat een politieman of leraar in Almere een eengezinswoning kan kopen. Almere wil dit decennium de woningproductie verdubbelen om de groeiende woningnood het hoofd te bieden. In tien jaar 25.000 woningen, aldus de Woonvisie 2020-2030. Om die productie te...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Gemeente en corporaties hebben de ambitie het aantal zonnepanelen in Amsterdam flink uit te breiden. Ook gemengde complexen van kopers en huurders moeten hieraan een bijdrage leveren. Dat blijkt ingewikkelder. Soms lijkt de corporatie aan de rem te hangen.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Bouwgroep Dijkstra Draisma biedt woningcorporaties de mogelijkheid een duurzame, energieleverende sociale huurwoning te leasen. WoonFriesland heeft als eerste corporatie voor een periode van tien jaar een leasecontract afgesloten. Andere corporaties staan (nog) niet te trappelen.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

In middelgrote steden loopt de winkelleegstand gestaag op. Aanloopstraten verloederen. Steden als Zaanstad en Purmerend ontkomen niet aan herstructurering van hun binnensteden. Transformatie naar wonen biedt perspectief op grote aantallen extra woningen, becijferde de provincie Noord-Holland....

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

De operatie kadeherstel heeft ook grote consequenties voor Amsterdamse woonbootbewoners. Honderden woonboten moeten tijdelijk verkassen. Die worden op wissellocaties niet per se liefdevol ontvangen door walbewoners. Op veel plekken klinkt verzet tegen de tijdelijke ligplaatsen.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Een virtuele rondleiding heeft de groepsbezichtiging vervangen, vertelt verhuurmakelaar Rutger van Leeuwen van Rochdale. De pandemie heeft ook op zijn werk grote impact. Dit artikel in de reeks ‘Op stap met...’ is dan ook vooral het verhaal van wat er allemaal anders gaat.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Hoe kan je meer ouderen helpen of verleiden om hun grote woning in te wisselen voor een meer geschikte gelijkvloerse woning en zo meer jonge gezinnen aan een grotere woning helpen? Met dit vraagstuk houden vele gemeenten en corporaties zich al jaren bezig. In Zaanstreek-Waterland breken zij nu...

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.