"Ook huurtoeslag voor onzelfstandige studentenhuisvesting"

26.08.10

"Huurtoeslag voor onzelfstandige studentenhuisvesting"

Studentenhuisvester DUWO en de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties pleiten voor huurtoeslag voor onzelfstandige wooneenheden. Alleen dan kunnen corporaties  sobere en eenvoudige wooneenheden tegen aanvaardbare kosten realiseren. Dergelijke 'studentenflats' worden nu niet meer gebouwd omdat studenten alleen in aanmerking komen voor huurtoeslag als ze wonen in - duurdere - zelfstandige eenheden.

DUWO en de AFWC wijzen erop dat er vanwege de crisis - en de vele braakliggende terreinen - mogelijkheden te over zijn voor de bouw van tijdelijke en (semi-)permanente eenheden voor studenten. Daaraan is nog steeds een groot tekort. Volgens de corporaties kan  fors op de bouwkosten  worden bespaard als een deel van de nieuwe woningen eenvoudige onzelfstandige eenheden zijn, met een aantal gemeenschappelijke voorzieningen. Dat is goedkoper voor studenten én voor de corporaties. Dit gebeurt nu niet omdat studenten voor die eenheden geen huurtoeslag kunnen ontvangen. Corporaties zijn dus wel gedwongen om duurdere, zelfstandige eenheden te bouwen.

Liever op studentenflat

Uit recent onderzoek van VROM blijkt bovendien dat bijna de helft van de eerstejaarsstudenten een voorkeur heeft voor onzelfstandige woonruimte. Aan deze vraag wordt nu niet tegemoet gekomen. Als voor dergelijke  eenheden  huurtoeslag mogelijk wordt, zou dat slechts de helft van de toeslag kosten die nu voor zelfstandige eenheden nodig is (gemiddeld 66 euro tegenover 134 euro). DUWO en de Federatie zouden het logisch vinden wanneer de huurtoeslag toegankelijk wordt gemaakt voor alle studenten, ongeacht het type woning waarin zij wonen. Dit komt ook de transparantie van het systeem ten goede.

Het Rijk is huiverig omdat invoering tot hogere uitgaven zou leiden. Dat hoeft volgens DUWO en de Federatie niet het geval te zijn. Zij stellen voor om als eerste stap de onzelfstandige eenheden die vanaf 2010 nieuw worden gebouwd onder de huurtoeslag te laten vallen. Dit zou volgens hen kunnen door de aanwijzingsbevoegdheid in de Wet op de Huurtoeslag te verruimen. Het kabinet realiseert dan een kostenbesparing, omdat de corporaties een deel van het programma met zelfstandige eenheden zullen omzetten naar goedkopere onzelfstandige eenheden die minder huurtoeslag kosten.

DUWO en de Federatie pleiten ervoor om daarna te bezien of ook de oudere onzelfstandige eenheden onder de huurtoeslag kunnen worden gebracht. Dat kan worden betaald uit de besparing die in de nieuwbouw wordt behaald. Het plan om de huurtoeslag in te voeren kan in deze crisistijd een impuls geven aan de bouw.

Bron:

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS