Overslaan en naar de inhoud gaan

Politieke steun voor Nationaal Fonds Betaalbare Koopwoningen

Image

De regeringspartijen steunen een voorstel van het CDA om veertig miljoen euro beschikbaar te stellen voor het nieuwe Nationaal Fonds Betaalbare Koopwoningen. Starters en gezinnen met een bruto inkomen tussen 40.000 en 65.000 euro kunnen straks maximaal 75.000 euro korting krijgen op de aankoop van een nieuwbouwwoning. Wanneer de woning wordt doorverkocht, dan moet de subsidie worden terugbetaald, plus een deel van de eventuele winst.

Den Haag steunt daarmee het onlangs gelanceerde voorstel van OpMaat, een stichting die met KoopGarant en KoopStart al sinds jaren financiële arrangementen aanbiedt aan starters op de woningmarkt. Wel is het startkapitaal aanzienlijk lager dan gevraagd; OpMaat vroeg om een fonds met 82 miljoen euro. Volgens CDA-Kamerlid Geurts biedt de subsidieregeling een goed antwoord op de problemen op de koopwoningmarkt. Met de huidige hoge prijzen en de stijgende hypotheekrente kunnen mensen met een middeninkomen geen woning meer kopen, waardoor ze zijn aangewezen op te dure huurwoningen. 

Met het fonds sluit OpMaat aan op het programma Betaalbaar Wonen van woonminister Hugo de Jonge. De minister heeft een bouwdoelstelling geformuleerd van 900.000 nieuwbouwwoningen tot en met 2030, waarvan tweederde betaalbaar. Onder het kopje 'betaalbaar' vallen ook zo'n 350.000 koop- en huurwoningen in het middensegment. Met het startbedrag van 40 miljoen kunnen volgens OpMaat direct enige honderden nieuwbouwwoningen worden aangeboden aan koopstarters. Na enige tijd, jonge mensen kennen een hoge verhuisgeneigdheid, treedt het revolverend effect in werking en kunnen vanuit het fonds opnieuw langjarig woningen worden gesubsidieerd.

Woningmarktexperts veroordelen de nieuwe subsidiepraktijk. Dergelijke regelingen hebben bijna altijd een prijsopdrijvend effect, maar volgens OpMaat is dat bij deze regeling niet het geval. De verkoopprijs wordt gebaseerd op de te taxeren marktwaarde en de koopstarter betaalt bij doorverkoop de ontvangen korting terug. Bovendien is de maximale koopprijs begrensd op 355.000 euro.