Overslaan en naar de inhoud gaan

Project voor woontorens Stationskwartier Almere sneuvelt

Image

Het plan van initiatiefnemer Seinhuis om op bedrijventerrein Randstad een complex met 831 woningen te realiseren is van tafel. Er was al langer sprake van een patstelling. Projectontwikkelaar Seinhuis BV en de gemeente werden het niet eens over de voorwaarden. Inmiddels heeft woningcorporatie De Alliantie, eigenaar van één van de percelen waar het gebouw moet komen, aangegeven met een eigen plan te komen.

Al medio 2021 is een ontwerpvergunning voor het project aan de raad voorgelegd. De projectontwikkelaar is vervolgens niet tot overeenstemming gekomen met de gemeente. De ontwikkelaar sprak daarbij zelfs over "structurele tegenwerking" vanuit de gemeente om tot een anterieure overeenkomst te komen. Volgens de gemeente wilde de ontwikkelaar onvoldoende meebetalen aan gemeentelijke kosten en de inrichting van het gebied. "Zonder een voldoende bijdrage van de ontwikkelaar zou de gemeente financieel moeten toeleggen op realisatie van dit initiatief", antwoordt de gemeente op vragen van de BIJ1-fractie.

Inmiddels is duidelijk dat de Alliantie niet meer wil meewerken aan het project. De woningcorporatie wil nu op het eigen perceel zelf een bouwplan realiseren. In vervolg hierop heeft de gemeente aan Seinhuis laten weten dat het oorspronkelijke plan niet meer gerealiseerd kan worden. 

Het gebouw zou gaan bestaan uit twee torens en een laag middendeel. Er zouden vooral huurappartementen in komen, waarvan 343 sociale huurwoningen en 434 middeldure huurwoningen. Het afblazen van het plan leidt tot vertraging van de transformatie van het Stationskwartier, met de onderdelen Randstad 1 en 2. De bedrijventerreinen moeten veranderen in een stedelijke buurt met hoogbouw, bedrijven, voorzieningen en veel groen.

Artist impressie: ontwerp van OPEN Architects + planners