PvdA in verkiezingsprogramma: 'Bouw tot 2030 120.000 nieuwe woningen'

22.11.17
PvdA in verkiezingsprogramma: 'Bouw tot 2030 120.000 nieuwe woningen'

Tot en met 2030 bouwt Amsterdam 120.000 nieuwe woningen. Dat schrijft de PvdA in het woensdag gelanceerde verkiezingsprogramma 'Thuis in Amsterdam'. Een productie-akkoord moet ervoor zorgen dat de bouw van betaalbare woningen meer vaart krijgt. "De afgelopen jaren is de productie van betaalbare nieuwe woningen onnodig achtergebleven", aldus de sociaal-democraten.

De PvdA vindt een stad waar 'rijk bij rijk en arm bij arm woont' on-Amsterdams en ongewenst. De partij ziet het als haar opdracht de stad 'te beschermen tegen de marktmachten die zich van haar meester dreigen te maken'. In het streven naar een rijkgeschakeerde stad moet er veel meer worden gebouwd in alle prijsklassen. Daarbij geldt als norm: veertig procent sociaal, veertig procent middensegment en twintig procent dure woningen.

Volgens de PvdA is het niet logisch dat corporaties nog meer sociale huurwoningen verkopen. Verkoop is alleen nog bespreekbaar als bij verkoop van een woning minimaal twee nieuwe betaalbare woningen worden bijgebouwd in wijken waar al een tekort is aan sociale huur. In wijken met minder dan 35 procent sociale huur mag sowieso niks worden verkocht. Betaalbaar bouwen mag volgens hen niet leiden tot de productie van vooral kleine woningen. Om ruimere woningen te realiseren moet de gemeente eventueel akkoord gaan met lagere grondopbrengsten. Mocht de markt onvoldoende belangstelling hebben voor de bouw van betaalbare woningen, dan is het denkbaar dat de gemeente zelf een bouwbedrijf begint (NV Wibaut).

Veel aandacht gaat uit naar de bouw van middenhuur woningen tot een prijs van duizend euro. Met investeerders moeten daarover eeuwigdurende erfpachtafspraken worden gemaakt. Om de doorstroming uit de sociale voorraad te bevorderen krijgen huurders voorrang. En om te voorkomen dat huurwoningen allemaal in de duurste categorie terechtkomen, zou Amsterdam nieuwe wettelijke mogelijkheden moeten krijgen om die middenhuur-categorie beter te beschermen. .

Verder pleit de PvdA voor herinvoering van de huisvestingsvergunning, experimenten met 'co-koop', versnelde verduurzaming van de corporatievoorraad, extra studentenhuisvesting, steun voor wooncoöperaties en de ontwikkeling van nieuwe woonvormen voor mensen met meervoudige problemen. Woningdelen blijft toegestaan. De afkoop-variant bij eeuwigdurende erfpacht wordt weer afgeschaft. En de PvdA wil een verbod instellen op vakantieverhuur. Dat verbod geldt voor de verhuur van volledige woningen. Bed & breakfast mag wel.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.06

Maar liefst 48 gemeenten doen een beroep op een bijdrage uit het Volkshuisvestigingsfonds voor in totaal negentig plannen. Het beschikbare budget van 450 miljoen euro is hiermee ruim twee keer overtekend. Vier gemeenten uit de Metropoolregio Amsterdam dienden een aanvraag in. Naar verwachting...

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 15.06

Bijna alle neuzen staan dezelfde kant op: om de woningcrisis te lijf te gaan, moeten er heel veel woningen worden gebouwd. Ook in nieuwe uitleglocaties, ook in het groen, zeggen veel bouwende partijen. Maar de opvatting van gemeenten in de regio Amsterdam en de provincie Noord-Holland is juist...

Pieter Lesage
afbeelding van Fred van der Molen
Video 14.06

Om te kunnen voorzien in de grote woningbehoefte in de regio Amsterdam zijn nieuwe stedelijke kernen nodig buiten Amsterdam. Een van de plekken waar dat moet gebeuren is Purmerend. De gemeente is voornemens de komende twee decennia 10.000 nieuwe woningen te bouwen: ''Die schaalsprong waar we...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 12.06
De nieuwe editie van het Jaarboek voor Architectuur 2020/2021 toont ons zoals gebruikelijk de jaarlijkse oogst aan aansprekende Nederlandse architectuur.
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 28.05

Met de groenvisie van de gemeente Amsterdam moet de stad tussen 2020 en 2050 ondanks de enorme woningbouwplannen groener worden. Maar hoe realiseer je dat in een stad waar de ruimte steeds schaarser wordt? Groen kan worden geïntegreerd in nieuwbouw en de aanleg van nieuwe buurten en wijken, maar...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 27.05 Geactualiseerd op: 27.05.21

Hout wordt naar voren geschoven als bouwmateriaal voor een CO2-neutrale wereld. De 32 gemeenten van de MRA hebben nu een ambitieus doel gesteld: 20 procent van de woningproductie in houtbouw in 2025, oplopend tot 50 procent in 2050. Zijn dat realistische ambities? In gesprek met Thijs Kroese,...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 17.05
Journalist/beurscommentator Hans de Geus kon als ZZP'er geen hypotheek krijgen voor een appartement in Amsterdam, maar wel een lening voor een appartement om te verhuren. En zo kocht hij er later nog twee, genoeg om zich als ZZP'er van een pensioen te voorzien.
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.05 Geactualiseerd op: 07.05.21

In Muiderberg liggen de eerste buizen van een duurzaam, betaalbaar en collectief warmtenet in de grond. Het nabijgelegen IJmeer wordt ingezet als warmtebron. De bewoners zijn straks goedkoper uit dan met aardgas. Althans, als de rekensommen kloppen en de voorfinanciering rondkomt.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 06.05

Deze aflevering van Bouw Woon Leef staat in het teken van mobiliteit. Aan het woord komen onder andere een hoogleraar urban mobility futures, een gebiedsontwikkelaar en een deelvervoer gebruiker. De trend is duidelijk: nieuwe wijken worden autoluw. Hoeveel waarde kun je wel niet toevoegen aan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.05

Tijdens een bijeenkomst met als thema ‘de ziel van de buurt’ gingen ontwikkelaars en stadsonderzoekers met elkaar in gesprek over de vraag wat het DNA van een buurt is, hoe daar vat op te krijgen én hoe daar vervolgens rekening mee te houden bij gebiedstransformatie. Een onderwerp dat gezien de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 20.04
In de media verschenen eind maart berichten dat Amsterdam een gedeeltelijke bouwstop zou afkondigen voor 2021. De betrokken wethouders in Amsterdam stellen dat hier geen sprake van is. Wel worden een aantal nieuwe ontwikkelingen uitgesteld, tot verdriet van de betrokken ontwikkelaars. Hoe zit...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.04

Er verandert de komende jaren meer aan het huurbeleid dan de afgelopen jaren, mede omdat een aantal Kamermoties in wetgeving is omgezet. Een overzicht van de wijzigingen in 2021 en 2022.

Fred van der Molen

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.