Raad van State wijst bezwaren Arcade tegen hybride scheiding de Key af

04.08.2021
Image

De door Woonstichting de Key doorgevoerde hybride scheiding van diensten is wettelijk toegestaan. Zo heeft de Raad van State geoordeeld in een procedure aangespannen door huurdersvereniging Arcade. Wel moet de minister van Binnenlandse Zaken een nieuw besluit nemen. Bij de invulling van de hybride scheiding bestaat instemmingsrecht voor de huurdersorganisatie. In eerdere besluitvorming is daar ten onrecht aan voorbijgegaan.

Arcade maakte bezwaar tegen de keuze van de Key om bij de verplichte scheiding van sociale en commerciële activiteiten (DAEB en niet-DAEB) ruim duizend huurwoningen onder te brengen in een afzonderlijke dochteronderneming. De huurdersorganisatie had zowel bezwaar tegen de overdracht van zoveel maatschappelijk vermogen naar de besloten vennootschap Lieven de Stad, als de weinig transparante wijze waarop de scheiding plaatsvond. Een nieuw besluit hoeft overigens niet te betekenen dat de minister het oorspronkelijke scheidingsvoorstel niet kan goedkeuren. De Raad van State stelt, dat instemmingsrecht niet betekent dat sprake is van een vetorecht voor Arcade.

Ook heeft de Raad van State uitspraak gedaan over de statutenwijziging van de Key. Arcade is fel tegenstander van de keuze van de corporatie om zich te specialiseren in het huisvesten van woonstarters, studenten en jongeren. Volgens het Arcade-bestuur dreigen de belangen van de zittende huurders daardoor in het gedrang te komen. Maar volgens de Raad van State heeft de minister de statutenwijziging op de juiste wijze getoetst en op goede gronden goedgekeurd. Dat de Key zich in het bijzonder richt op een bepaalde doelgroep is niet in strijd met de Woningwet.

“Nu er duidelijkheid is van de Raad van State hopen we verder te werken aan het herstel van de relatie met huurdersvereniging Arcade”, aldus de corporatie in een verklaring.