Rekenkamer uit zorgen over samenwerking HA en !WOON

02.06.17
Rekenkamer uit zorgen over samenwerking HA en !WOON
update 6 juni 11:30
De ontvlechting van de Huurdersvereniging Amsterdam en het ASW (thans !WOON) had beter gekund en heeft nog niet geleid tot een vruchtbare samenwerking tussen beide organisaties. Dat constateert de Rekenkamer Metropool Amsterdam (RMA) in een onderzoek naar de doelmatige besteding van subsidies. Volgens de RMA worden de subsidies die voor bewonersondersteuning en belangenbehartiging beschikbaar worden gesteld wel op hoofdlijnen doeltreffend, doelmatig en rechtmatig besteed.
 
Het onderzoek van de RMA richt zich in hoofdzaak op de vraag of subsidies worden gebruikt waarvoor ze zijn bestemd en ook dat doel dienen. Dan gaat het voor een deel of alles volgens de regels verloopt en de administratie op orde is. Daar is de RMA - met enige kanttekeningen - tevreden over: "Ten aanzien van de rechtmatige besteding van subsidies concluderen we dat het geheel van instructies en procedures dit in voldoende mate borgt. De beschikkingen voldoen inhoudelijk aan de wettelijke eisen en worden door de gemeente nagenoeg altijd tijdig verleend."
 
In dit geval zijn er ook ingrijpende veranderingen doorgevoerd bij de subsidieontvangende organisaties. De organisaties ASW en WSWonen zijn samengevoegd, terwijl de HA en het ASW uit elkaar zijn gehaald. De eerste transitie is succesvol verlopen, maar "het ontvlechtingsproces van HA en ASW is rommeliger verlopen," constateert de Rekenkamer. Onenigheid over taakverdeling en financiële aspecten zijn nog altijd niet opgelost, terwijl dat voor een "doelmatige en doeltreffende besteding van subsidiegelden wel essentieel is." 
 
De gemeente gaat daarbij niet helemaal vrijuit volgens de Rekenkamer omdat de communicatie over de precieze scheiding tussen bewonersondersteuning (taak van !WOON) en belangenbehartiging (HA) niet consistent is geweest. De HA legt zich niet neer bij de gekozen 'knip'. De HA is van mening dat !WOON de lokale huurdersverenigingen en huurderskoepels van woningcorporaties niet mag adviseren omdat dat onder belangenbehartiging valt. De gemeente en !WOON stellen zich op het standpunt dat hier sprake is van bewonersondersteuning. De directie van !WOON - Eef Meijerman en Jacqueline van Loon - laat weten dat de rekenkamer het standpunt van twee HA-gesprekspartners verwart met het officiële HA-standpunt. "De taakverdeling is wel duidelijk en conform wensen HA en haar leden." 
 
Ook is de HA van mening dat !WOON een groter deel van de transitiekosten zou moeten betalen. !WOON laat weten dat het financiële conflict inmiddels is opgelost. De gemeente heeft zich vorige week op hun verzoek uitgesproken over het verschil van inzicht. "Wij én het nieuwe HA bestuur accepteren die uitspraak."
 

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 17.09

Stedelijke vernieuwing, wooncoöperaties, het Volkshuisvestingsfonds. In het septembernummer van NUL20 besteden we aandacht aan thema's die 'vroeger' onder het ministerie van Volkshuisvesting zouden zijn gevallen. Hoe staat het eigenlijk met het gedachtegoed van de naoorlogse 'volkshuisvesting'....

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 07.09

Een snelle oplossing voor het woningtekort ligt volgens de Rotterdamse architect Reimar von Meding niet in het bouwen in de weilanden. Hij pleit voor een totaal andere aanpak. ‘Kijk juist naar wat er in de bestaande stad kan,’’ zegt hij in deze korte video van BouwWoonLeef.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 27.08 Geactualiseerd op: 27.08.21

Eind augustus bezocht het voltallige college de Vogelbuurt in Noord. Een volgens de burgemeester 'afgedwongen' bezoek. Afgedwongen, door de veelvuldige protesten en acties. Noorderlingen, verenigd in de actiegroep Verdedig Noord, voelen zich niet gehoord en achtergesteld. Waarom is men in Noord...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 25.08 Geactualiseerd op: 25.08.21

De huidige woningnood is onverklaarbaar als je de groeicurve van de Nederlandse bevolking uitzet tegen de toename van de woningvoorraad. Het laatste decennium is die verhouding niet ongunstiger geworden. Wat laten de CBS-cijfers niet zien? Zijn er wellicht tienduizenden woningen niet meer in...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 09.08

Het lijvige boek 'Ruimtelijke Ordening, geschiedenis van de stedelijke en regionale planning in Nederland' moest hoognodig worden geactualiseerd. De eerste uitgave van Van der Cammen en Len de Kerk stamt uit 1986 en is in de loop der tijd weliswaar meermaals hernieuwd maar niet zo ingrijpend als...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 06.07

"Is dat niet saai?", vroegen bekenden toen Max van Engen zeven jaar geleden hoofd werd van de directie Wonen in Amsterdam. Hij kwam uit de kunst- en cultuursector, waar hij meer dan 25 jaar werkte. "Daar moesten ze snel op terugkomen. Thema's als het woningtekort, vakantieverhuur, woonfraude,...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.07

Dit dashboard geeft een actueel overzicht van de woningvoorraad en verhuur van de woningcorporaties in Amsterdam. De cijfers komen uit het meest recente jaarverslag van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) tenzij anders aangegeven.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 01.07

In het boek Participate! wordt de inspraak van burgers in de processen van stedelijke ontwikkeling in een aantal Europese steden onder de loep genomen. Het Engelstalige boek is het resultaat van vijf jaar onderzoek naar burgerparticipatie en identiteit in samenhang met stedelijke ontwikkeling....

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.06

Deze zomer lopen de eerste officiële vijfjarencontracten voor jongeren af. De regeling die twintigers meer kans geeft op een betaalbare woning in de hoofdstad, wordt nog geëvalueerd. De grote vraag: hoe vergaat het de vertrekkers? Het naderende einde levert in ieder geval stress op. Alleen voor...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06
  • De dreiging van een aflopend jongerencontract...: Voor Naomi en haar kinderen was het opvangcentrum het voorland
  • Na vijf jaar: ‘Soms onder de honderd in de wachtrij’
  • Na vijf jaar: een gelukje
  • Na vijf jaar: ‘Gek als ik de stad uit moet’
Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Woningen bouwen kost veel tijd. Van plan tot realisatie gauw zeven à tien jaar. Tijdelijke woningbouw moet mensen die met spoed een woning nodig hebben meer perspectief bieden. De flexwoning is een landelijke crisismaatregel. Wat is het, waar worden ze gebouwd en wie mag er wonen?

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Het is niet meer vanzelfsprekend dat een politieman of leraar in Almere een eengezinswoning kan kopen. Almere wil dit decennium de woningproductie verdubbelen om de groeiende woningnood het hoofd te bieden. In tien jaar 25.000 woningen, aldus de Woonvisie 2020-2030. Om die productie te...

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.