Rekenkamer: Zaans Transformatiefonds onvoldoende solide

01.03.19
Rekenkamer: Zaans Transformatiefonds onvoldoende solide

De keuze van Zaanstad om de komende 25 jaar meer dan honderd miljoen euro in een speciaal Transformatiefonds te stoppen is onvoldoende solide uitgewerkt, zo concludeert de Rekenkamer Metropool Amsterdam in een donderdag gepubliceerd onderzoek.

Het zogeheten Transformatiefonds is ingesteld om tot 2040 een deel van de beschikbare ruimte in de gemeentebegroting specifiek te bestemmen voor het stimuleren van woningbouw. Als Zaanstad vervolgens groeit, dan is sprake van extra inkomsten uit onroerende zaakbelasting en het Gemeentefonds. De komende tien jaar komt circa 80 miljoen euro beschikbaar. Dit loopt op tot 117 miljoen euro in 2040.

De Rekenkamer acht de vorming van het Transformatiefonds nuttig met het oog op een stabiele financiële positie, maar de opzet biedt volgens de onderzoekers niet echt houvast. Onduidelijk is hoe de gemeente de kans op eventuele tegenvallers verkleint. Evenmin bestaat er voldoende zekerheid over de vraag in hoeverre groei van het aantal woningen leidt tot extra inkomsten. Verder waarschuwt de Rekenkamer voor een groeiende schuldenlast en een ondoelmatige inzet van middelen.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS