Renovatie Jeruzalem uitgesteld

24.11.10

Renovatie Jeruzalem uitgesteld

De voorgenomen renovatie, sloop en nieuwbouw van een deel van de wijk Jeruzalem in Amsterdam-Oost gaat de komende twee jaar niet door. Er is niet genoeg geld beschikbaar om de plannen uit te voeren, zo heeft woningstichting Rochdale laten weten.
Vorig jaar nog werden afspraken gemaakt over een investering van 155 miljoen euro in de restauratie van 112 klassieke duplexwoningen en de sloop van zes bouwblokken. Vervolgens zou Rochdale 455 nieuwe woningen en 2600 m2 commercieel en maatschappelijk vastgoed realiseren, inclusief de bouw van een brede school en nieuwbouw voor het Willem Dreeshuis. Of de plannen in een later stadium ongewijzigd worden uitgevoerd, is nog onduidelijk.
Uitstel heeft geen gevolgen voor andere bouwactiviteiten in dezelfde buurt. De restauratie van 279 woningen van De Key staat onverminderd gepland voor 2018. De voorbereiding van de restauratie door Hooyschuur Architecten is al gaande, zo verklaart de woonstichting.
De aanpak van tuindorp Jeruzalem – deels sloop/nieuwbouw, deels restauratie – wordt gezien als een toonbeeld van bescherming van het jonge culturele erfgoed. Om die reden heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu begin november bijna 1 miljoen euro subsidie beschikbaar gesteld. Met het programma Mooi Nederland wil het Rijk zorgvuldig ruimtegebruik en betere ruimtelijke kwaliteit stimuleren. Onduidelijk is of door de vertraging de subsidie beschikbaar blijft. Het stadsdeel werkt met beide corporaties aan een inventarisatie van de consequenties.[BP]

 

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS