Overslaan en naar de inhoud gaan

Rijk, gemeenten en verhuurders in actie tegen woondiscriminatie

Image

De Rijksoverheid gaat zich samen met gemeenten en verhuurders actief inzetten om woondiscriminatie tegen te gaan. Zij starten met een voorlichtings- en bewustwordingscampagne om discriminatie de deur te wijzen. 

“Iedereen verdient een eerlijke kans op een woning. Het mag niet zo zijn dat woningzoekenden met bijvoorbeeld een niet-Nederlands klinkende naam minder kans hebben om een huurwoning te bezichtigen. Daarom start de Rijksoverheid samen met verhuurders, verhuurbemiddelaars en gemeenten een campagne om mensen bewust te maken van hun rechten en plichten om gezamenlijk een vuist te maken tegen discriminatie”, aldus minister Hugo de Jonge.

Discriminatie is wettelijk verboden, maar uit de Monitor discriminatie bij woningverhuur 2021 en 2022 van het Verwey-Jonker Instituut blijkt dat bij woningverhuur regelmatig sprake is van discriminatie. De aanpak woondiscriminatie bestaat uit vijf actielijnen: monitoring en onderzoek, voorlichting en bewustwording, afdwingbare regelgeving, onderzoek naar een meldplicht en het versterken van de regionale en branchegerichte aanpak.

De voorlichtingscampagne is gericht op verhuurders en bemiddelaars enerzijds en huurders en woningzoekenden anderzijds. Ook informeert de campagne verhuurders over wat wél en niet mag. Zo mogen verhuurbemiddelaars niet meewerken aan het weren van kandidaten met een bepaald profiel. Huurders worden gewezen op hun rechten. Woningzoekenden die discriminatie op de woningmarkt ervaren, kunnen een klacht indienen op discriminatie.nl. 
De aanpak van discriminatie wordt gesteund door de brancheorganisaties van verhuurders (Aedes, IVBN, VastgoedBelang), beheerders ( Vastgoedpro, Vastgoedmanagement Nederland) en makelaars (NVM, VBO).