Rochdale sloopt in Havenbuurt Zaandam

30.03.2012

Rochdale sloopt in Havenbuurt Zaandam

Rochdale sloopt haar 73 woningen in de Havenbuurt in Zaandam. De afgelopen tijd zijn verschillende scenario's onderzocht. Ingrijpende renovatie is naar de mening van de Amsterdamse woningstichting onverantwoord duur en levert onvoldoende woonkwaliteit op.

Volgens Rochdale was de keuze voor sloop een lastig besluit. Maar de fundering van de woningen is ernstig aangetast. Daarnaast voldoet het casco niet meer. De kosten van renovatie - nodig om tenminste energielabel B te kunnen bereiken - zijn dermate hoog, dat duurzame, levenloopbestendige nieuwbouw de voorkeur heeft gekregen. 

Sloop en nieuwbouw sluiten echter niet op elkaar aan. De sloop begint eind volgend jaar. Pas in 2017 heeft Rochdale de financiele middelen beschikbaar om nieuwe woningen te bouwen. Een van de redenen voor de Bewonerscommissie om negatief over sloop te adviseren. Ook zet de commissie vraagtekens bij de uitgevoerde onderzoeken. De bouwkundige staat is volgens de bewoners in negatieve zin overdreven. De kosten zijn te hoog ingeschat. "Rochdale moet verantwoord omgaan met de beperkte middelen. Het is voor de bewoners een teleurstellende boodschap, maar renovatie vinden we bedrijfseconomisch onverantwoord," aldus de woningstichting.

Wethouder Jeroen Olthof van Zaanstad heeft negatief gereageerd op de sloopplannen. Hij wil op korte termijn een gesprek met Rochdale om te bekijken of er een andere oplossing voor de wijk kan worden gevonden. In de Havenbuurt zijn drie corporaties actief. Ook ZVH sloopt haar woningen. Parteon heeft gekozen voor renovatie.