Ruimte voor extra woningen in Sloterdijkgebied

18.11.15
Sloterdijk
Ruimte voor extra woningen in Sloterdijkgebied

In het gebied Haarlemmerweg - Sloterdijk kunnen duizenden extra woningen worden gebouwd. De Metropoolregio Amsterdam heeft hierover met het Rijk afspraken gemaakt. Dit betekent dat het gebied zich kan ontwikkelen tot een belangrijke nieuwe woonlocatie. Rijk, Provincie Noord-Holland en de Stadsregio Amsterdam hebben afgesproken de gebiedstransformatie van Amsterdam Sloterdijk een impuls te geven door meer ruimte te creëren voor woningbouw. Deze ontwikkeling, gericht op menging van wonen, werken en voorzieningen, met een betere aansluiting op de rest van de stad, is van belang voor de forse woningbouwopgave binnen de Metropoolregio Amsterdam.

Betrokken partijen willen de transformatie van kantoren naar woningen en de nieuwbouwopgave binnen Amsterdam Sloterdijk zo goed mogelijk ondersteunen om een aantrekkelijke stad te maken. De inspanningen van Rijk, Provincie en Stadsregio hebben vooral betrekking op aanpassingen van de infrastructuur. Zo dient de Haarlemmerweg omgebouwd te worden tot een stadsstraat, met een 50 kilometerzone tussen Seineweg en Admiraal de Ruyterweg. Bovendien dient de verkeerssituatie rond en bereikbaarheid van station Sloterdijk en omgeving te worden verbeterd. Hetzelfde geldt voor fietsverbindingen van Noord naar Zuid en in zijn algemeenheid de openbare ruimte. Er wordt onderzocht in hoeverre ook woningbouw op het huidige opstelterrein van de treinen ter hoogte van de Zaanstraat mogelijk kan worden gemaakt.

Wethouder Van der Burg: “Hierdoor kunnen in een groter gebied meer en aantrekkelijkere woningen gerealiseerd worden en wordt de koppeling gemaakt tussen Slotermeer en Sloterdijk centrum. Door de barrièrewerking van de Haarlemmerweg aan te pakken, kan de stad Amsterdam verder groeien.”

 

Het betrokken gebied 'Sloterdijk' omvat vier deelgebieden, met ruimte voor zo'n 5.500 to 6.500 extra woningen. Het gaat daarbij om de wijk rond de Haarlemmerweg (2500 extra woningen, deelgebied 1), Sloterbuurt Centrum-station (deelgebied 2) en Groot Westerpark (deelgebied 3, 1000-2000 extra woningen). Voor het recreatiegebied De Tuinen van West (deelgebied 4) bestaan geen plannen voor woningbouw. 

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS