Overslaan en naar de inhoud gaan

Schisma dreigt bij Huurdersvereniging Amsterdam

Image

De Huurdersvereniging Amsterdam (HA) heeft een nieuw interim-bestuur, maar de bestuurscrisis en wat daaraan voorafging heeft tot grote verdeeldheid geleid onder de leden. Een scheuring dreigt. Eerder dit jaar verliet huurderskoepel Rochdale al de HA. Dat voorbeeld lijkt te worden gevolgd door Huurdersvereniging Oost. Volgens de website van deze vereniging is zij bezig met andere lokale verenigingen uit Zuid, Westerpark en de Pijp "een andere vorm van belangenbehartiging te organiseren."

De gemeente Amsterdam onderzoekt de crisis bij de HA, waar eerder vier van de vijf bestuursleden aftraden. Zij rapporteerden bij de gemeente dat de HA in 2016 een schuld had opgebouwd van 145.000 euro; bovendien melden zij 'verbijsterd' te zijn over de staat van de financiële administratie. Zij legden de schuld daarvan bij penningmeester Jan Kok en interim-directeur Winnie Terra, die zij 'onethische en ongepaste gedragingen' verweten. Naar aanleiding hiervan besloot wethouders Ivens een extern onderzoek te laten uitvoeren naar de financiële problemen en de subsidieverlening voor onbepaalde tijd te staken. De gemeente wil een nieuwe jaarrekening 2016 met accountantsverklaring, en eist per 15 augustus een beleidsplan.

Op een vorige week gehouden ledenvergadering heeft de HA een nieuw interimbestuur gekozen, dat nu naast Kok zou bestaan uit Nettie de Vos (bestuurslid van HYA), Ivan Nibte (bestuurslid van HV Zuidoost), Harry Gosen (bestuurslid van HV De Baarsjes / Bos en Lommer) en Agnes van Paridon (voorzitter van HuurdersBelangenVereniging de Alliantie Amsterdam). Daarmee lijkt de groep Kok/Terra zijn positie te hebben versterkt.
Echter, een deel van de verenigingsleden had voor die verkiezing al de vergadering verlaten. Zij dreigen nu met een afsplitsing. Dat zou gemeente en corporaties zeer slecht uitkomen. De HA is de centrale gesprekspartner van deze partijen bij alle prestatieafspraken die met de corporaties worden gemaakt. De betrokkenheid van huurders daarbij is sinds de nieuwe Woningwet wettelijk verankerd.