Stadstuin Overtoom wint Zuiderkerkprijs

11.12.14
Stadstuin Overtoom wint Zuiderkerkprijs

De Zuiderkerkprijs is gegaan naar architecten KOW, FORM Architecten en opdrachtgever Co‐Green voor het project Stadstuin Overtoom ‐ Windtuin, Lichttuin. De Zuiderkerkprijs werd uitgereikt tijdens De Prijzen van 2014. Dit evenement wordt jaarlijks georganiseerd door de gemeente Amsterdam. Tijdens dit evenement is ook de Geurt Brinkgreve Bokaal uitgereikt aan opdrachtgever Stichting TROM voor het project De Hallen Amsterdam.

De Zuiderkerkprijs is de prijs voor het beste Amsterdamse woningbouwproject dat het afgelopen jaar is gerealiseerd. De jury heeft het project Stadstuin Overtoom ‐ Windtuin, Lichttuin verkozen tot winnaar omdat dit project op een baanbrekende manier bewijst dat hergebruik van plaats en gebouw ook op een duurzame manier mogelijk is. De jury van de Zuiderkerkprijs 2014 bestond uit Renée Hoogendoorn, voorzitter en directeur van het nieuwe onderwijs‐ en onderzoeksinstituut Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions; Arjen Hoogeveen, architect en winnaar van de Zuiderkerkprijs 2013; en Sjors de Vries, sociaal geograaf en directeur van RUIMTEVOLK.

Over de winnaar vertelt de jury: “Het project bewijst dat een circulaire benadering van de bouw niet alleen realistisch is, maar ook perspectieven biedt. Maar de duurzaamheid zit niet alleen in de milieuwinst. Ze zit ook in het ontwerp van de woningen, die zo zijn ontworpen dat ze geschikt zijn voor samenvoegingen of functiewijzigingen, alsmede in de kwaliteit, diepgang (detaillering) en degelijkheid van het architectonische en stedenbouwkundige ontwerp. Het is duidelijk dat alle partijen hebben gewerkt vanuit liefde voor de stad, sociale woningbouw en met een gedeeld gevoel van urgentie voor deze maatschappelijke opgaven. De betrokkenheid en zorg van de opdrachtgever, architect maar ook bouwer ERA Contour straalt in alle opzichten van het project af. En met een geïntegreerde parkeeroplossing en gezonde integrale gebiedsexploitatie is Stadstuin Overtoom ‐ Windtuin, Lichttuin op alle ontwerp‐ en uitvoeringsaspecten geslaagd en in grote harmonie gerealiseerd.

De Hallen wint Geurt Brinkgreve Bokaal

De prijs voor het beste initiatief op het gebied van herontwikkeling of renovatie van erfgoed in de bestaande (woning)voorraad van Amsterdam is gegaan naar opdrachtgever Stichting TROM van het project De Hallen Amsterdam. De creativiteit waarmee deze transformatie is uitgevoerd, de omgang met de erfgoedwaarden, de maatschappelijke waarde en uitstraling van het gebouw voor de omgeving en de aspecten van duurzaamheid waren criteria voor de jury om dit project tot winnaar uit te roepen. De jury van de Geurt Brinkgreve Bokaal 2014 bestond uit Karel Loeff, directeur van de Bond Heemschut en oprichter van het onderzoeks‐ en adviesbureau Monumentenadvies.nl, Helen van Duin, lid van het landelijk H‐team en 30 jaar actief in de bouw en vastgoedontwikkeling en Bastiaan van de Kraats, directeur en oprichter van het architectenbureau 1meter98 gespecialiseerd in restauratie en herbestemming. De prijs wordt georganiseerd in samenwerking met Bureau Monumenten & Archeologie en de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad.

Over de winnaar zegt de jury: “Aan het project is simpelweg alles goed, van de financiering tot en met de fondswerving, van de programmering tot de uitvoering en de detaillering. Qua duurzaamheid staat het 16.000 m2 grote complex model voor de BREEAM Building Research Establishment Environmental Assessment Method, een opvallende prestatie! Zo is er bijvoorbeeld sprake van dakisolatie en warmteopslag, maar tegelijkertijd is ook slim gebruik gemaakt van hergebruik van historisch materiaal en het simpelweg niet uitvoeren van niet noodzakelijke ingrepen, die de authenticiteit ten goede komen. Het is bewonderenswaardig hoe, na een zeer lange aanloop met vele bestuurlijke en financiële hobbels, het particuliere initiatief van de Stichting TROM de herbestemming vlot kon trekken. De rol én de inventiviteit van architect André van Stigt is daarbij van even grote waarde."

Projectenboek 2013‐2014

De complete jaarproductie van de Amsterdamse bouw is gedocumenteerd in het Projectenboek 2013‐2014. Alle Amsterdamse projecten zijn tevens te bekijken op de website www.gebouwdin.amsterdam.nl. In het Projectenboek en op de website zijn naast woningbouwprojecten ook kantoren en voorzieningen opgenomen met een korte tekst, feitelijke data en beeld. 

Er zijn ook video's gemaakt van alle genomineerde projecten:

Filmopnames genomineerde projecten

Stadstuin Overtoom‐ Windtuin, Lichttuin
De Flat Kleiburg 
Klussen op de Klarenstraat 
De Hallen Amsterdam 
Volkshotel 
de Ledenlokalen 

Fotoserie De hallen

De Hallen 2009-2014, door NUL20 fotograaf Nico Boink

Trefwoorden:

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 26.01 Geactualiseerd op: 14.01.21

Veel mensen willen een koopwoning, maar de hoge prijzen vormen een onoverkomelijke drempel. In veel verkiezingsprogramma’s worden voorstellen gedaan om deze barrière te slechten. NUL20 toetst in een serie artikelen de houdbaarheid van deze en andere voorstellen. In deze aflevering: kan de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 18.01 Geactualiseerd op: 18.01.21

Egbert de Vries vertrekt als directeur bij de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties. Hij wordt per 20 januari geïnstalleerd als de opvolger van wethouder Sharon Dijksma. De Vries startte na de zomer van 2014. Hoe kijkt de toekomstig wethouder en voormalig stadsdeelpoliticus terug op zijn...

Fred van der Molen
afbeelding van Wendy Koops
Blog-item 18.01

In de kerstvakantie ontplofte er een bom in mijn wijk. Iemand was benaderd door actiegroep Windalarm. Wisten we wel dat de gemeente overweegt windmolens langs de A10 te plaatsen? Of windmolens, grote turbines met een tiphoogte van 200 meter. Soms op slechts 350 meter afstand van woningen.

Wendy Koops
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 14.01 Geactualiseerd op: 14.01.21

Veel mensen willen een koopwoning, maar de hoge prijzen vormen een onoverkomelijke drempel. In veel verkiezingsprogramma’s worden voorstellen gedaan om deze barrière te slechten. NUL20 toetst in een serie artikelen de houdbaarheid van deze en andere voorstellen. Maar in de eerste aflevering gaan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 12.01 Geactualiseerd op: 12.01.21

In 2020 zijn in Amsterdam 5.932 nieuwe woningen in aanbouw genomen. Dit is bijna 18 procent minder dan het jaar ervoor en beduidend minder dan de ambitie van het huidige college om 7.500 woningen per jaar in aanbouw te nemen. Wethouder Laurens Ivens beschouwt het niettemin als "een immense...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 08.01 Geactualiseerd op: 08.01.21

Amsterdam nam vorig jaar 5.932 nieuwe woningen in aanbouw. Dit is bijna 18 procent minder dan in 2019 en beduidend minder dan de ambitie van het college. Niettemin beschouwt wethouder Laurens Ivens dit als 'een immense prestatie' gezien de coronacrisis. En waarom is hij zo optimistisch over de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 17.12

Bouw Woon Leef is de maand december in de Zaanstreek. Een gebied waar weer flink wordt gebouwd en plannen voor nog veel meer woningen in voorbereiding zijn. Ook de Amsterdammer heeft de gemeenten langs de rivier ontdekt. Weet ook woonwethouder van Zaanstad Songül Mutluer.

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 11.12

Zuidoost staat aan de vooravond van een nieuwe ronde ‘wijkaanpak’. Het Masterplan Zuidoost moet verloedering en criminaliteit terugdringen, maar vooral het perspectief van de huidige bewoners verbeteren. Om een nieuw rondje in de projectencarrousel te vermijden, wordt van alle betrokken partijen...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 11.12

Amsterdam Zuidoost krijgt er voor 2040 zo’n 39.000 woningen bij. Volgens de plannen dan. Een nieuwe ronde langs de velden leert dat er weliswaar veel wordt gebouwd, maar dat ook veel plannen al kampen met vertraging. De ambitie is duidelijk: een gemengd bouwprogramma en een voorinschrijfregeling...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 11.12

Met de renovatie van de eerste flats in de Lodewijk van Deysselbuurt is de aanpak van de drie Röellbuurten begonnen. Hiermee wordt een 20 jaar oude belofte ingelost. De eisen zijn intussen gewijzigd: aardgasvrij, meer verdichting, meer respect voor de stedenbouwkundige erfenis, een duidelijke...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 11.12

De landelijke overheid investeert weer in woningbouwprojecten. Via de Woningbouwimpuls, een fonds van 1 miljard euro, betaalt ‘Den Haag’ mee aan de onrendabele top van woningbouwprojecten. Dat zorgt op zijn minst voor versnelling. Zowel bij de eerste als tweede tranche werd gretig ingetekend...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 11.12

Zaanstad krijgt 20,6 miljoen euro voor versnelling van de woningproductie. Waarom is dat nodig? En waar wordt het geld voor gebruikt? Hans Krieger, wethouder MAAK.Zaanstad, geeft tekst en uitleg. “Zaanstad is een arme gemeente. Wij hebben niet genoeg eigen middelen voor nieuwe openbare ruimte,...

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.