Start bouw 470 klimaatneutrale woningen in Overtoomse Veld

13.05.12

Start bouw 470 klimaatneutrale woningen in Overtoomse Veld

Vrijdag 11 mei is de ontwikkeling van 'Stadstuin Overtoom' in Overtoomse Veld officieel van start gegaan. De sloop is overigens al begonnen. In het zuidelijke middengebied van deze Amsterdamse wijk worden 352 huurwoningen gesloopt en 470 klimaatneutrale woningen gebouwd. De woningen in sociale huur (30%), vrije sector huur (20%) en koop (50%), worden verdeeld over zes woonblokken, gelegen in een openbare stadstuin. In de eerste fase worden vooral sociale huurwoningen (130) gebouwd.

De initiatiefnemers -   Eigen Haard,  ERA Contour,  KOW en Oranje - beogen een klimaatneutrale wijk te bouwen zonder de daarvoor gebruikelijke extra kosten. Dat moet lukken door in de bouwketen verregaand samen te werken. De financiële prikkel om samen een goed resultaat te boeken is dat pas op het eind de eventuele winst op het totale project onder de partijen wordt verdeeld. De ontwikkelde samenwerkingsvorm staat inmiddels bekend als het 'Co-Green' concept. Volgens projectontwikkelaar Jurgen van den Laarschot van Eigen Haard gaat deze ketenintegratie zo'n 18.000 euro per woning besparen; daarmee zijn de meerkosten van extra maatregelen om de woning klimaatneutraal te maken (tov een bouwbesluit-woning) gedekt. De bouwkosten komen nu op zo'n 120.000 euro per woning uit.

Stadstuin Overtoom

Stadstuin Overtoom bestaat uit zes woonblokken. De twee blokken (met zonnepanelen) van de eerste bouwfase zijn gedetailleerd ingetekend.

Zo'n 50 procent van de bewoners keert terug na de oplevering van de eerste fase. Deze sociale huurwoningen zijn al toegewezen. Niet alle bewoners zijn daarmee even gelukkig. Sommigen hebben kort geleden gehoord dat ze in een veel kleinere woning terecht komen dan waarop ze hadden gerekend.

Klimaatneutraal

Om de woningen klimaatneutraal te maken wordt het complex voorzien van zonnepanelen en extra isolatie. In de woningen komt vloerverwarming en -koeling. Negentig procent van het sloopmateriaal wordt hergebruikt; ook voor de nieuwe wijk. In het beton wordt bijvoorbeeld zo'n 20 procent oud betonmateriaal hergebruikt. Portefeuillehouder Paulus de Wilt van Stadsdeel Nieuw-West benadrukt dat de duurzaamheidsambities verder gaan dan de klimaatneutrale woningen. Hij wijst erop dat met de koeling en extra wateropslagcapaciteit wordt geanticipeerd op klimaatwijzigingen. Het stadsdeel wil ook de openbare ruimte zo duurzaam mogelijk inrichten.

Tussen de zes woonblokken komt openbaar groen. Daarnaast krijgt elk woonblok zijn eigen binnentuin. Alle woningen beschikken over balkons en/of terrassen. In de architectuur van de gebouwen is extra aandacht besteed aan het integreren van groen, zoals balkons met pergola’s, staaldraad voor klimplanten en veel plantenbakken. 

Meer informatie:

Klimaatneutraal voor dezelfde prijs (NUL20, maart 2011)

Co-Green: klimaatneutraal én kostenneutraal bouwen (NUL20, 20 sept. 2010)

Over de nieuwe wijk: www.stadstuinovertoom.nl

Over de ketensamenwerking: www.co-green.nl

 

 

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 22.10

Maart 2021 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. In deze rubriek houden we een overzicht bij van de (concept)verkiezingsprogramma's bij. Er liggen belangrijke politieke vragen voor. Hout het huidige linkse college een meerderheid? Is de huidige combi niet sowieso op elkaar uitgekeken? Zal de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 22.10

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen gaan Amsterdamse woningcorporaties in Pakhuis de Zwijger in gesprek met Amsterdammers, politiek en woonexperts. Op de eerste bijeenkomst Wonen voor Iedereen op 18 oktober ging het over de kosten van de energietransitie. Hoe houden we de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 19.10
Energie Samen, Alliander, Klimaatverbond Nederland en Rabobank bundelen hun krachten om buurtinitiatieven voor collectieve warmtevoorzieningen te ondersteunen. Gerwin Verschuur van Energie Samen: “Wij willen met een goede wijkaanpak bewoners in staat stellen om een volwaardige rol te spelen in...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 13.10
De ruimte voor woningbouw is schaars in Nederland. Transformatie van oude kantoren en bedrijfsterreinen naar woongebouwen en woonwijken is dan ook noodzaak. BouwWoonLeef besteedt in deze aflevering aandacht aan twee bijzondere transformaties: die van het Slachtterrein in Haarlem-Oost en die...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 07.10
In de nieuwe publicatie 'Thuis is…. Groot Amsterdam' verkent Stad-Forum de het thuisgevoel van bewoners in Almere Poort, Beverwijk, Hilversum, Purmerend en Uithoorn. Stad-Forum sprak daar uitgebreid met professionals, bewoners en ondernemers over gehechtheid aan...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 01.10

Het Zandkasteel in Zuidoost, exponent van de 'organische bouwstijl', krijgt een nieuwe functie. Het gemeentelijk monument waarin jarenlang bankkantoren waren gevestigd, wordt momenteel volop verbouwd. In zeven van de tien torens komen circa 300 huurwoningen....

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 28.09

De eerste 'monitor' van de Amsterdamse Samenwerkingsafspraken 2020-2023 is uit. Daarin wordt nagegaan in hoeverre de corporaties na het eerste jaar op koers liggen bij het nakomen van afspraken die ze met gemeente en huurderskoepels hebben gemaakt. Bij de meeste afspraken kon een vinkje, maar...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 17.09 Geactualiseerd op: 17.09.21

Stedelijke vernieuwing, wooncoöperaties, het Volkshuisvestingsfonds. In het septembernummer van NUL20 besteden we aandacht aan thema's die 'vroeger' onder het ministerie van Volkshuisvesting zouden zijn gevallen. Hoe staat het eigenlijk met het gedachtegoed van de naoorlogse 'volkshuisvesting'....

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.09

In navolging van Amsterdam Zuidoost wordt er ook voor het stadsdeel Nieuw-West een ‘Masterplan’ opgetuigd. Het Nationaal Programma Rotterdam Zuid dient als lichtend voorbeeld: een brede ‘Alliantie’ van partijen op het gebied van zorg, welzijn, onderwijs, veiligheid, handhaving en wonen verbindt...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

In navolging van Zuidoost ontwikkelt Amsterdam een langjarig integraal programma voor Nieuw-West. Belangrijk einddoel is de ​​jeugd een betere uitgangspositie te geven. Stadgenoot-bestuurder Marien de Langen is voorzitter van het zogeheten doorbraakteam Wonen en Leefomgeving. Welke doorbraken...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

Met een twintigjarige aanpak vanuit meerdere domeinen vooral gericht op jongeren moet het algemeen welzijn in Nieuw-West worden opgekrikt naar het Amsterdamse gemiddelde. Wat moet anders op woongebied? En wat is de rol van de bewoners zelf in het Masterplan Nieuw-West?

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

Fysiek is het grootste deel van Nieuw-West inmiddels aangepakt. Dit zijn de plekken die corporaties nu of de komende jaren onder handen nemen.

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.