Startblok uit de startblokken

01.07.2016
Image

Vandaag krijgen de 550 nieuwe bewoners van Het Startblok Riekerhaven hun huissleutel. Dan begint een uniek woonproject waarbij 282 jonge statushouders en 283 Nederlandse jongeren samen een community moeten gaan vormen onder het motto: Building a Future Together. Het beoogde doel is de bewoners een goede start te laten maken in Amsterdam.
In de afgelopen maanden zijn de statushouders en Nederlandse jongeren voorgelicht en geselecteerd en met elkaar in contact gebracht. Er zijn woongroepen gevormd. Tal van bewoners krijgen een financiële vergoeding als 'gangmaker', klusser, terreinbeheerder, beheerder huurzaken, communicatie-medewerker en dergelijke. Allen volgen daarvoor opleidingsdagen. Vanaf nu moeten de bewoners het overnemen; alleen de algemene projectcoördinator is een professional van Socius.

De jongeren tussen 18 en 28 jaar dienen er zelf voor te zorgen dat de woningen en de woonomgeving schoon, heel, veilig en gezellig blijven. Dat begint direct al na de verstrekking van de sleutel: de kamers moeten nog worden geschilderd en ingericht. De bewoner dient zelf voor een koelkast en elektrische kookplaten te zorgen. Ook de gemeenschappelijke ruimte voor elke woongroep wordt casco opgeleverd. De achterliggende idee: het zelfbeheerconcept zorgt er enerzijds voor dat de huren laag blijven en stimuleert tevens het onderlinge contact en gezamenlijke verantwoordelijkheid. Alle bewoners tekenen het Startblok Manifest waarin bepaalde doelstellingen en afspraken worden gemaakt. Een daarvan is: "Je ontwikkelt je in vijf jaar zo, dat je klaar bent om een volgende stap te maken."
Bij het realiseren hiervan is een netwerk onmisbaar. Daar moet het 'Maatjesproject' mede voor zorgen: een statushouder en een jongere uit Nederland met een gemeenschappelijke interesse worden daarbij aan elkaar gekoppeld.

De Key heeft de tijdelijke wooncontainers verplaatst vanuit de Houthaven waar ze jaren dienst hebben gedaan als studentenhuisvesting. Bewoners tekenen een jongerencontract met een duur van maximaal vijf jaar. In deze vijf jaar wordt ook woonduur opgebouwd bij Woningnet. De locatie Riekerhaven is negen jaar beschikbaar voor het Startblok. Daarna start de bouw van de geplande woonwijk. De aangelegde infrastructuur en het stratenprofiel is al voorbereid op de nieuwe woonwijk.
Woonstichting De Key, de gemeente Amsterdam en Socius Wonen hebben samen het Startblok ontwikkeld en blijven achter de schermen nauw samenwerken. Dit concept wordt als blauwdruk gebruikt voor de vier nieuwe locaties voor huisvesting van statushouders die in Amsterdam zijn gepland.
Stadsdeelvoorzitter Achmed Baâdoud van Nieuw-West heeft mede aan de basis gestaan van de aanpak met gemengde huisvesting: "De opzet heeft natuurlijk risico's, maar ik ben ervan overtuigd dat we iets planten. Dit concept is gericht op snelle integratie eneen toekomst in Nederland. We laten hier zien dat het ook anders kan."

Zie ook interview met twee bewoners op Amsterdam.nl: https://www.amsterdam.nl/actueel/nieuws/riekerhaven/