Startblok uit de startblokken

01.07.16
Startblok uit de startblokken

Vandaag krijgen de 550 nieuwe bewoners van Het Startblok Riekerhaven hun huissleutel. Dan begint een uniek woonproject waarbij 282 jonge statushouders en 283 Nederlandse jongeren samen een community moeten gaan vormen onder het motto: Building a Future Together. Het beoogde doel is de bewoners een goede start te laten maken in Amsterdam.
In de afgelopen maanden zijn de statushouders en Nederlandse jongeren voorgelicht en geselecteerd en met elkaar in contact gebracht. Er zijn woongroepen gevormd. Tal van bewoners krijgen een financiële vergoeding als 'gangmaker', klusser, terreinbeheerder, beheerder huurzaken, communicatie-medewerker en dergelijke. Allen volgen daarvoor opleidingsdagen. Vanaf nu moeten de bewoners het overnemen; alleen de algemene projectcoördinator is een professional van Socius.

De jongeren tussen 18 en 28 jaar dienen er zelf voor te zorgen dat de woningen en de woonomgeving schoon, heel, veilig en gezellig blijven. Dat begint direct al na de verstrekking van de sleutel: de kamers moeten nog worden geschilderd en ingericht. De bewoner dient zelf voor een koelkast en elektrische kookplaten te zorgen. Ook de gemeenschappelijke ruimte voor elke woongroep wordt casco opgeleverd. De achterliggende idee: het zelfbeheerconcept zorgt er enerzijds voor dat de huren laag blijven en stimuleert tevens het onderlinge contact en gezamenlijke verantwoordelijkheid. Alle bewoners tekenen het Startblok Manifest waarin bepaalde doelstellingen en afspraken worden gemaakt. Een daarvan is: "Je ontwikkelt je in vijf jaar zo, dat je klaar bent om een volgende stap te maken."
Bij het realiseren hiervan is een netwerk onmisbaar. Daar moet het 'Maatjesproject' mede voor zorgen: een statushouder en een jongere uit Nederland met een gemeenschappelijke interesse worden daarbij aan elkaar gekoppeld.

De Key heeft de tijdelijke wooncontainers verplaatst vanuit de Houthaven waar ze jaren dienst hebben gedaan als studentenhuisvesting. Bewoners tekenen een jongerencontract met een duur van maximaal vijf jaar. In deze vijf jaar wordt ook woonduur opgebouwd bij Woningnet. De locatie Riekerhaven is negen jaar beschikbaar voor het Startblok. Daarna start de bouw van de geplande woonwijk. De aangelegde infrastructuur en het stratenprofiel is al voorbereid op de nieuwe woonwijk.
Woonstichting De Key, de gemeente Amsterdam en Socius Wonen hebben samen het Startblok ontwikkeld en blijven achter de schermen nauw samenwerken. Dit concept wordt als blauwdruk gebruikt voor de vier nieuwe locaties voor huisvesting van statushouders die in Amsterdam zijn gepland.
Stadsdeelvoorzitter Achmed Baâdoud van Nieuw-West heeft mede aan de basis gestaan van de aanpak met gemengde huisvesting: "De opzet heeft natuurlijk risico's, maar ik ben ervan overtuigd dat we iets planten. Dit concept is gericht op snelle integratie eneen toekomst in Nederland. We laten hier zien dat het ook anders kan."

Zie ook interview met twee bewoners op Amsterdam.nl: https://www.amsterdam.nl/actueel/nieuws/riekerhaven/

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 17.09 Geactualiseerd op: 17.09.21

Stedelijke vernieuwing, wooncoöperaties, het Volkshuisvestingsfonds. In het septembernummer van NUL20 besteden we aandacht aan thema's die 'vroeger' onder het ministerie van Volkshuisvesting zouden zijn gevallen. Hoe staat het eigenlijk met het gedachtegoed van de naoorlogse 'volkshuisvesting'....

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.09

In navolging van Amsterdam Zuidoost wordt er ook voor het stadsdeel Nieuw-West een ‘Masterplan’ opgetuigd. Het Nationaal Programma Rotterdam Zuid dient als lichtend voorbeeld: een brede ‘Alliantie’ van partijen op het gebied van zorg, welzijn, onderwijs, veiligheid, handhaving en wonen verbindt...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

In navolging van Zuidoost ontwikkelt Amsterdam een langjarig integraal programma voor Nieuw-West. Belangrijk einddoel is de ​​jeugd een betere uitgangspositie te geven. Stadgenoot-bestuurder Marien de Langen is voorzitter van het zogeheten doorbraakteam Wonen en Leefomgeving. Welke doorbraken...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

Met een twintigjarige aanpak vanuit meerdere domeinen vooral gericht op jongeren moet het algemeen welzijn in Nieuw-West worden opgekrikt naar het Amsterdamse gemiddelde. Wat moet anders op woongebied? En wat is de rol van de bewoners zelf in het Masterplan Nieuw-West?

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

Fysiek is het grootste deel van Nieuw-West inmiddels aangepakt. Dit zijn de plekken die corporaties nu of de komende jaren onder handen nemen.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

De bewoners van Amsterdam-Zuidoost, de oostkant van Zaandam en Lelystad Oost profiteren van het Volkshuisvestingsfonds. Tientallen miljoenen zijn er per gebied beschikbaar voor de aanpak van de particuliere woningvoorraad en een betere openbare ruimte.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

De gemeente Amsterdam wil dat wooncoöperaties dit decennium zo’n 7.000 woningen realiseren. Om die groeispurt mogelijk te maken, kunnen initiatiefnemers sinds juli een beroep doen op een gemeentelijke lening van 50.000 euro per woning. Coöperaties zijn enthousiast, maar hebben ook kritiek op de...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09 Geactualiseerd op: 16.09.21

Corporaties en bouwers verwachten dat huurwoningen binnen afzienbare tijd uit de fabriek rollen. Gebrek aan menskracht dwingt de sector daartoe. Stedenbouwers zullen dan wel moeten accepteren dat niet elk ontwerp meer tot de mogelijkheden behoort.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

De wachttijd voor een rolstoelwoning is in Amsterdam opgelopen tot twee jaar. Gezinnen die een grotere rolstoelwoning nodig hebben, moeten nog meer geduld hebben. Dat leidt tot nijpende situaties. Corporaties, huurderskoepels en gemeenten proberen met nieuwbouw en verbouw het aanbod uit te...

Pieter Lesage
afbeelding van Fred van der Molen
Video 16.09

Een snelle oplossing voor het woningtekort ligt volgens de Rotterdamse architect Reimar von Meding niet in het bouwen in de weilanden. Hij pleit voor een totaal andere aanpak. ‘Kijk juist naar wat er in de bestaande stad kan,’’ zegt hij in deze reportage van BouwWoonLeef.

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.09

Extra onderzoek naar lood in 2.400 particuliere (huur)woningen in de Amsterdamse stadsdelen West, Zuid en Oost levert tot nu toe een wisselend beeld op. Volgens Jeroen Koster van stichting !WOON leverde de inspectie in bijvoorbeeld Watergraafsmeer veel hits op, maar viel het in de Indische Buurt...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

Willemijn de Nooijer is sinds 2018 straatjurist. In die hoedanigheid staat zij dak- en thuislozen met raad en daad bij namens Bureau Straatjurist, een stichting voor cliëntondersteuning op het gebied van sociaal-juridische zaken. Samen met Belangenvereniging Drugsgebruikers MDHG en de...

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.