Overslaan en naar de inhoud gaan

Stemming huurwet opgeschort na laat wijzigingsvoorstel VVD en CDA

Image

De politieke controverse over de rechten van de huurder is zodanig opgelaaid dat de Tweede Kamer het debat daarover heropent. De op 18 april geplande stemming over de initiatiefwet van Nijboer (PvdA) en Grinwis (CU) is opgeschort vanwege een onverwachte last-minute actie van CDA en VVD. Vermoedelijk vindt een vervolgdebat en de stemming over de nieuwe huurwet nu na het meireces plaats.

Met de initiatiefwet wilde PvdA en CU het standaard gebruik van tijdelijke huurcontracten voor zelfstandige woonruimten afschaffen. Dat moet huurders weer dezelfde zekerheden geven als voor 2015, de invoering van de wet doorstroming huurmarkt door toenmalig minister Blok.

Het wetsvoorstel voorziet in enkele uitzonderingsgronden, zoals het zogeheten 'diplomatencontract', dat tijdelijk verhuur toestaat als iemand tijdelijk in het buitenland gaat werken of studeren. Maar CDA en VVD willen veel ruimere mogelijkheden om tijdelijke huurcontracten af te sluiten, omdat zij vrezen dat veel mensen niet meer aan verhuur beginnen als ze voor onbepaalde tijd aan huurders vastzitten. Zo willen ze dat particuliere verhuurders met één huurwoning het recht krijgen in hun huurcontract een clausule op te nemen dat het contract kan worden ontbonden als de woning wordt verkocht of als een familielid de woning wil gaan bewonen. Dit zonder dat de huurder recht heeft op vervangende woonruimte, of de rechter een belangenafweging maakt. 

De indieners zeggen met het amendement een oplossing te willen bieden voor situaties waarin ouders een tweede woning bezitten en daar hun studerende kind of kinderen in willen huisvesten of wanneer mensen een tweede woning bezitten waar ze op termijn hun (schoon)ouders in willen huisvesten. Maar de Woonbond, Valente, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Aedes, Kences en de LSVb waarschuwen in een gezamenlijke reactie dat daarmee "de huurbescherming in de particuliere huurmarkt voor honderdduizenden huurders ernstig wordt aangetast". Ze voorspellen dat dit voorbehoud een standaard onderdeel wordt van nieuwe huurcontracten. De voorstellen zouden ook indruisen tegen de nieuwe Wet goed verhuurderschap, omdat het schijnconstructies mogelijk maakt en huurders onder druk kan zetten in te stemmen met aanvullende voorwaarden zoals een huurverhoging, onder dreiging van uitzetting.

Opmerkelijk is dat VVD en CDA dit vergaande amendement pas indienden nadat alle debatten over de nieuwe huurwet al hadden plaatsgevonden. CDA-Kamerlid Jaco Geurts erkende dinsdag desgevraagd dat het daarom verstandig is om het debat over de nieuwe huurwet te heropenen. Kamerleden Henk Nijboer (PvdA) en Pieter Grinwis (CU) gingen gingen daarmee met flinke tegenzin akkoord.