In tal van Amsterdamse wijken meer dan 20 procent woningen gekocht voor particuliere verhuur

04.06.19
bron: Kadaster/Rli
In tal van Amsterdamse wijken meer dan 20 procent woningen gekocht voor particuliere verhuur
11 procent van de Amsterdamse koopwoningen die in 2017 op de markt zijn aangeboden, is gekocht door een particuliere verhuurder. In tal van wijken ligt het aandeel door particuliere verhuurders gekochte koopwoningen boven de 20 procent. Dat blijkt uit een landelijk onderzoek van het Kadaster in opdracht van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (Rli).
 
Veel wordt er gezegd en gespeculeerd over de opkomst van buy-to-let. Het Kadaster heeft er nu een grootschalige studie naar verricht. De groei van het aandeel van de particuliere huursector in de woningvoorraad is op nationaal niveau tussen 2009 en 2018 toegenomen van 2 naar 3 procent. Hoewel het om grote aantallen woningen gaat, lijkt dit geen percentage dat de marktverhoudingen verstoort. Echter, er worden volgens het Kadaster wel steeds meer meer koopwoningen gekocht door particulieren met het oogmerk om de woning te verhuren. Het aandeel van de particuliere verhuurders bij de verkoop van koopwoningen groeide van 2 procent in 2009 naar 5 procent in 2017. 
In veel steden liggen de percentages van het ‘kopen om te verhuren’ door particulieren veel hoger. In Delft, Den Haag, Leeuwarden, Amsterdam en Groningen werden in 2017 meer dan 10 procent van de aangeboden koopwoningen gekocht door een particuliere verhuurder. In 2009 lag dit percentage in de genoemde steden rond of onder de 5 procent. In deze steden concentreert deze verkoop zich bovendien in bepaalde wijken. Onderstaand een lijst met de wijken in de regio Amsterdam met meer dan 20 procent in 2017. 
 
Wijken met meer dan 20 procent verkoop aan particuliere verhuurders in 2017
 
Dit is het meest uitgebreide onderzoek naar het fenomeen buy-to-let tot nog toe. De uitkomsten wijken op onderdelen af van eerdere (deel)onderzoeken. Dat komt zowel door het gebruik van verschillende bronnen als verschillende definities. Het Kadaster heeft zowel de woningvoorraad als de woningtransacties in zijn analyses betrokken. In dit onderzoek is onderscheid gemaakt tussen particuliere verhuurders (natuurlijke personen die meer dan twee woningen bezitten en zelf niet in de woningen wonen), bedrijfsmatige verhuurders (bijvoorbeeld een bv) en institutionele verhuurders. En de 'tweede woning' is niet meegeteld. Het aandeel in de woningvoorraad van de particuliere verhuurders is in Amsterdam nauwelijks gegroeid. Toch speelt deze groep een grote rol in de plaatselijke woningmarkt. Binnen het segment verkochte woningen is het aandeel woningen dat door particuliere verhuurders wordt aangekocht de afgelopen jaren namelijk aanzienlijk toegenomen, tot 11 procent in 2017. 
 
Klik op bovenstaande kaart voor vergroting of ga voor alle wijken in Nederland naar de: Interactieve kaart 
 

Trefwoorden:

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.05 Geactualiseerd op: 07.05.21

In Muiderberg liggen de eerste buizen van een duurzaam, betaalbaar en collectief warmtenet in de grond. Het nabijgelegen IJmeer wordt ingezet als warmtebron. De bewoners zijn straks goedkoper uit dan met aardgas. Althans, als de rekensommen kloppen en de voorfinanciering rondkomt.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 06.05

Deze aflevering van Bouw Woon Leef staat in het teken van mobiliteit. Aan het woord komen onder andere een hoogleraar urban mobility futures, een gebiedsontwikkelaar en een deelvervoer gebruiker. De trend is duidelijk: nieuwe wijken worden autoluw. Hoeveel waarde kun je wel niet toevoegen aan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.05

Tijdens een bijeenkomst met als thema ‘de ziel van de buurt’ gingen ontwikkelaars en stadsonderzoekers met elkaar in gesprek over de vraag wat het DNA van een buurt is, hoe daar vat op te krijgen én hoe daar vervolgens rekening mee te houden bij gebiedstransformatie. Een onderwerp dat gezien de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 20.04
In de media verschenen eind maart berichten dat Amsterdam een gedeeltelijke bouwstop zou afkondigen voor 2021. De betrokken wethouders in Amsterdam stellen dat hier geen sprake van is. Wel worden een aantal nieuwe ontwikkelingen uitgesteld, tot verdriet van de betrokken ontwikkelaars. Hoe zit...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 19.04

Fotograaf Iwan Baan legde de ontwerpen van architect-stedenbouwer Willem Marinus Dudok (1884-1974) op een ongebruikelijke manier vast. In plaats van statische foto’s van de architectuur toont de fotograaf in het boek ‘Dudok door Iwan Baan’ de ontwerpen van de architect in een bredere context.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.04

Amsterdam is een prachtige stad. En dat moet zo blijven. Maar wethouder Marieke van Doorninck (GroenLinks) komt in de Omgevingsvisie 2050 niet met een geruststellend antwoord als het gaat om mobiliteit, bedrijvigheid en woningbouw voor alle inkomens en alle leeftijden, meent de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.04

Er verandert de komende jaren meer aan het huurbeleid dan de afgelopen jaren, mede omdat een aantal Kamermoties in wetgeving is omgezet. Een overzicht van de wijzigingen in 2021 en 2022.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 25.03
Wat een veelbelovende titel, De Wereld van de Stad! En ook nog een stevige ondertitel: Theorie, Praktijk, Toekomst. Je verwacht een kloek boekwerk dat daar invulling aan geeft, maar niets is minder waar. In 180 bladzijden vindt de lezer elf bijdragen van even zo vele auteurs.
Fred van der Molen
Achtergrondartikel 15.03

Een aanzwellend koor roept dat de landelijke woningproductie naar minimaal 100.000 woningen per jaar moet om het woningtekort op termijn tot aanvaardbare proporties terug te brengen. Gaat dat ook gebeuren? Vorig jaar werden er iets minder dan 70.000 opgeleverd. Iedereen kijkt naar Den Haag. Een...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Als opvolger van de Structuurvisie 2040 heeft Amsterdam nu de Omgevingsvisie 2050 gepresenteerd. De ondertitel: Een menselijke metropool. Tot 3 maart kon iedereen daar zijn/haar mening over geven.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 18.03.21

Nu het aantal senioren toeneemt én ouderen langer zelfstandig blijven wonen, groeit de behoefte aan nieuwe woonvormen voor deze groep. Het concept van het hofje maakt een doorstart, in allerlei varianten waarbij men zelfstandig woont maar ook deel uitmaakt van een gemeenschap. Kennismaking met...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 31.03.21

Opnieuw liggen de zesduizend volkstuinders in Amsterdam overhoop met gemeentelijke plannenmakers, die opnieuw grotere toegankelijkheid en nu ook meer huur eisen. De gemeente verzekert dat de volkstuinen blijven bestaan. Maar de tuinders zien hun hobby, gemeenschap én natuurgebied bedreigd.

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.