In tal van Amsterdamse wijken meer dan 20 procent woningen gekocht voor particuliere verhuur

04.06.19
bron: Kadaster/Rli
In tal van Amsterdamse wijken meer dan 20 procent woningen gekocht voor particuliere verhuur
11 procent van de Amsterdamse koopwoningen die in 2017 op de markt zijn aangeboden, is gekocht door een particuliere verhuurder. In tal van wijken ligt het aandeel door particuliere verhuurders gekochte koopwoningen boven de 20 procent. Dat blijkt uit een landelijk onderzoek van het Kadaster in opdracht van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (Rli).
 
Veel wordt er gezegd en gespeculeerd over de opkomst van buy-to-let. Het Kadaster heeft er nu een grootschalige studie naar verricht. De groei van het aandeel van de particuliere huursector in de woningvoorraad is op nationaal niveau tussen 2009 en 2018 toegenomen van 2 naar 3 procent. Hoewel het om grote aantallen woningen gaat, lijkt dit geen percentage dat de marktverhoudingen verstoort. Echter, er worden volgens het Kadaster wel steeds meer meer koopwoningen gekocht door particulieren met het oogmerk om de woning te verhuren. Het aandeel van de particuliere verhuurders bij de verkoop van koopwoningen groeide van 2 procent in 2009 naar 5 procent in 2017. 
In veel steden liggen de percentages van het ‘kopen om te verhuren’ door particulieren veel hoger. In Delft, Den Haag, Leeuwarden, Amsterdam en Groningen werden in 2017 meer dan 10 procent van de aangeboden koopwoningen gekocht door een particuliere verhuurder. In 2009 lag dit percentage in de genoemde steden rond of onder de 5 procent. In deze steden concentreert deze verkoop zich bovendien in bepaalde wijken. Onderstaand een lijst met de wijken in de regio Amsterdam met meer dan 20 procent in 2017. 
 
Wijken met meer dan 20 procent verkoop aan particuliere verhuurders in 2017
 
Dit is het meest uitgebreide onderzoek naar het fenomeen buy-to-let tot nog toe. De uitkomsten wijken op onderdelen af van eerdere (deel)onderzoeken. Dat komt zowel door het gebruik van verschillende bronnen als verschillende definities. Het Kadaster heeft zowel de woningvoorraad als de woningtransacties in zijn analyses betrokken. In dit onderzoek is onderscheid gemaakt tussen particuliere verhuurders (natuurlijke personen die meer dan twee woningen bezitten en zelf niet in de woningen wonen), bedrijfsmatige verhuurders (bijvoorbeeld een bv) en institutionele verhuurders. En de 'tweede woning' is niet meegeteld. Het aandeel in de woningvoorraad van de particuliere verhuurders is in Amsterdam nauwelijks gegroeid. Toch speelt deze groep een grote rol in de plaatselijke woningmarkt. Binnen het segment verkochte woningen is het aandeel woningen dat door particuliere verhuurders wordt aangekocht de afgelopen jaren namelijk aanzienlijk toegenomen, tot 11 procent in 2017. 
 
Klik op bovenstaande kaart voor vergroting of ga voor alle wijken in Nederland naar de: Interactieve kaart 
 

Trefwoorden:

NUL20 nieuws

Laatste nummer

Opinie 02.10

Rond de toewijzing van nieuwbouwkoopwoningen hangt al jaren een geur van vriendjespolitiek. Hoog tijd om hier een einde aan te maken, vindt belangenbehartiger Wike Wilbrink (Vereniging Eigen Huis). Ga lootjes trekken. Of nog beter: laat een notaris de volgorde bepalen.

Anoniem
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 23.11 Geactualiseerd op: 23.11.20

In de derde livecast van Comeback Wijkaanpak wordt ingegaan op het Pact Poelenburg Peldersveld in Zaandam; een integrale langjarige aanpak om de wijk én de positie van bewoners te verbeteren. Wat is de essentie van deze aanpak en wat is er tot dusver bereikt? Het verslag.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 20.11

Op 13 november namen ruim 1500 jongeren namen deel aan de online Woontop Jongerenhuisvesting, georganiseerd door de gemeente Amsterdam. Aan tafel spraken jongeren met gemeente-ambtenaren en elkaar over de stand van zaken rondom jongerenhuisvesting. Deelnemers leverden inbreng via metingen en de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 19.11

BouwWoonLeef is in Amsterdam Noord en dan met name in het Centrumgebied Amsterdam Noord. Het CAN. Er worden maar liefst 6.000 woningen gebouwd, waarvan 1.100 in het stationsgebied. En waar lange tijd Noord niet populair was, is het stadsdeel nu juist enorm in trek, merkt ook geboren Noorderling...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 17.11

In een vierdelige serie gesprekken in Pakhuis de Zwijger staat de wijkaanpak centraal. In de tweede aflevering wordt ingegaan op de vernieuwende aanpak in Nationaal Programma Rotterdam Zuid. Experts gaan in op de vraag welke lessen andere kwetsbare wijken hiervan kunnen leren nu de wijkaanpak...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 11.11 Geactualiseerd op: 11.11.20

In een driedelige serie gesprekken in Pakhuis de Zwijger staat de wijkaanpak centraal. In de eerste aflevering werd teruggekeken naar de lange geschiedenis van de wijkaanpak in Nederland en gingen experts in op de vraag of die herleefde aandacht voor kwetsbare wijken een goede zaak is. Een...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 10.11

De herontwikkeling van het plein aan de Bos en Lommerweg kan officieel van start nu de gemeente Amsterdam op 3 november heeft besloten dat de markt op het plein eind dit jaar verdwijnt. Plannen voor de herinrichting liggen in grote lijnen klaar.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 28.10 Geactualiseerd op: 09.11.20

De meeste afspraken uit de Amsterdamse Samenwerkingsafspraken 2015-2019 zijn gehaald, zo blijkt uit de Monitor 2019. Zowel over 2019 als over de hele looptijd van de afspraken laten de cijfers een positief beeld zien, concludeert wethouder Ivens in de begeleidingsbrief aan de raad. Wel wordt...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 26.10

PvdA-leider Lodewijk Asscher was zondag 25 oktober te gast bij Buitenhof. Hij bepleitte daar een fundamenteel andere aanpak van de woningsector: wonen moet weer een kerntaak worden van de overheid worden. "Zo staat het ook in de grondwet". Hij wil naar een woningproductie van 100.000 woningen...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 26.10
Xplore is de naam voor de nieuwe woonbuurt aan de westkant van de succesvolle nieuwbouwwijk Holland Park in Diemen. In deze video van BouwWoonLeef zit een virtuele reis door de nieuwe buurt en gesprekken met de ontwikkelaars.
Fred van der Molen
afbeelding van Wendy Koops
Blog-item 22.10

“We zijn keihard tegen een muur aangelopen", zei de projectleider van een aardgasvrije proeftuin Overwhere in Purmerend vorige week in de NRC. Het werd meteen gedeeld in onze buurtapp en verschillende media doken er bovenop. Begrijpelijk: dit was hét paradepaardje van het landelijke Programma...

Wendy Koops
afbeelding van Fred van der Molen
Video 21.10
Uitzending van De Monitor van 19 oktober, de derde in de reeks Heel Holland Zakt. Daarin komen een aantal woningeigenaren aan het woord waarvan de woning de laatste jaren ineens veel erger is gaan verzakken. Sommige daarvan worden binnen enkele jaren onbewoonbaar. Inmiddels is het aantal...
Fred van der Molen

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.