Tien jaar Huurdersvereniging Amsterdam

23.09.2009

Tien jaar Huurdersvereniging Amsterdam

Vrijdag 18 september vierde de Huurdersvereniging Amsterdam (HA) haar tweede lustrum. In tien jaar tijd werd de vereniging een betrouwbare partner in het overleg met gemeente en woningcorporaties, maar schuwde ze actie evenmin, zoals een paar jaar geleden tegen de huurliberalisatieplannen van voormalig minister Dekker. Dat huurbescherming en behoud van sociale woningbouw kernpunten zijn voor de HA is duidelijk, al was het maar vanwege de achterban. Zo roerde het publiek zich in de Rode Hoed toen AFWC-directeur Hans van Harten uitlegde dat sloop en verkoop van sociale huurwoningen nodig zijn om betere woningen te bouwen en om te investeren, zoals bijvoorbeeld met de vernieuwing van de Bijlmer is gebeurd.

 

Hoogleraar André Thomsen kon op meer bijval rekenen: "Het percentage sociale huur neemt af, waardoor de toegankelijkheid van de rest van de voorraad alleen maar afneemt. De woningnood groeit," was zijn conclusie. Die woningnood wordt gevoed door de ongekende populariteit van Amsterdam, de complexiteit van de bouw van meer woningen binnen de stadsgrenzen en tegenwoordig ook nog eens door de crisis. Hoewel ideeën werden geopperd om goedkoper te bouwen, leegstaande gebouwen beter te benutten en verschillende doelgroepen, zoals jongeren, vooral niet te vergeten, was een gedeelde conclusie dat beschikbare woningen evenredig verdeeld moeten worden en dat huurbescherming essentieel is voor een gemengde stad.

 

Toch morrelde minister Eberhard van der Laan daar aan. Hij gaat bekijken hoe scheefwoners meer kunnen gaan betalen. Van huurliberalisatie, waarbij de huren ook voor mensen met een laag inkomen sterk stijgen, zal geen sprake zijn. Toch raakte hij direct aan de discussie die in Amsterdam gevoerd wordt over het experiment huren op maat, waarbij niet de woning maar het inkomen de hoogte van de huur bepaalt. De HA is daarvan verklaard tegenstander omdat daarbij het puntensysteem op de helling gaat. Bovendien zijn scheefwoners ook huurders en gaat het volgens HA-voorzitter Frans Ligtvoet in Amsterdam slechts om vier procent van de bewoners van sociale woningbouw. (JZ)