Van Poelgeest legt kritiek op hoge bouwleges naast zich neer

31.01.12

Van Poelgeest legt kritiek op hoge bouwleges naast zich neer

Wethouder Maarten van Poelgeest gaat de verhoging van de bouwleges niet terugdraaien. De Amsterdamse corporaties protesteerden eerder  tegen de "exorbitante stijging" van de leges voor een bouwvergunning in 2012. Volgens Van Poelgeest worden de tarieven gebaseerd op basis van kostendekkendheid. Nu er momenteel weinig bouwvergunningen worden aangevraagd stijgen de kosten per bouwvergunning. Wel overweegt de gemeenten de inning te spreiden om de ontwikkelaars tegemoet te komen. Immers: "Leges zijn verschuldigd bij de aanvraag terwijl de meeste kosten later worden gemaakt."

Een groot pijnpunt is dat juist de lage tarieven voor de grootstedelijke gebieden zijn verhoogd omdat de leges van de stadsdelen zijn 'geharmoniseerd'. Dit betekent in de praktijk volgens de corporaties dat ze zijn afgestemd op de hoge tarieven van stadsdeel Centrum. Dit heeft bijvoorbeeld tot gevolg dat De Alliantie voor het vernieuwingsgebied de Staalmanpleinbuurt in totaal € 450.000 meer op tafel leggen voor leges en vergunningen. Volgens de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) zijn de  enorme stijgingen zijn niet te rijmen met de crisis op de bouwmarkt die juist om efficiency en kostenbesparingen vraagt.

Van Poelgeest betoogt dat de gemeente wel degelijk poogt de kosten terug te brengen. Als voorbeeld wordt de reorganisatie genoemd bij de Dienst Milieu en Bouwtoezicht loopt en die tien arbeidsplaatsen kost. Hij noemt het onzin dat bouwprojecten moeten worden geschrapt vanwege de hogere leges: "De kosten die woningbouwcorporaties moeten maken voor de aanvraag van een bouwvergunning bedragen ook met de nieuwe tarieven niet meer dan ongeveer 1,5 procent van de totale stichtingskosten."

Zie ook: Corporaties protesteren tegen hogere bouwleges (NUL20, 31-01-2012)

Bron:

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS