"Veel geld uit Stimuleringsfonds wordt niet gebruikt"

13.08.15
Pierre van Rossum geïnterviewd tijdens College Tour #1 (Gebiedsontwikkeling.nu)
Pierre van Rossum: "Veel geld uit Stimuleringsfonds wordt niet gebruikt"

De gemeente heeft veel geld in het Stimuleringsfonds zitten dat niet wordt gebruikt, stelt Pierre van Rossum, directeur van de Dienst Grond & Ontwikkeling van de gemeente Amsterdam. Hij zei dit al in februari op een kennisbijeenkomst (College Tour #1 genaamd), maar Gebiedsontwikkeling.nu publiceerde daar pas recent een - overigens geactualiseerd - verslag van. Van Rossum vindt dat het afmaken van de herstructuring ambtelijk en politiek te weinig aandacht heeft.

Van Rossum: "Ik ben niet zo optimistisch over de stedelijke vernieuwing en de herstructurering. Ik vind dat dit politiek en ambtelijk te weinig aandacht heeft. Dit is altijd heel erg bij de stadsdelen en de corporaties gelaten, omdat ze natuurlijk eigenaar zijn van het vastgoed. En ik zie daar een stagnatie optreden en ik zie ook dat de gemeente eigenlijk nog heel veel geld heeft – dat zit in het stimuleringsfonds, wat eigenlijk niet gebruikt wordt. Stadsdelen hebben geen geld meer, corporaties hebben geen geld meer en wij hebben opeens nog wel heel veel geld staan. Maar het is zo georganiseerd dat niemand meer het initiatief neemt, actiegericht is of stuurt."

Overigens heeft de Amsterdamse gemeenteraad in maart 30 miljoen euro uit het Stimuleringsfonds vrijgemaakt voor de aanpak van sociale woningen in zes buurten. Elk van de zes Amsterdamse corporaties krijgt onder voorwaarden een bijdrage van 5 miljoen euro om de vernieuwing van een bepaalde buurt te versnellen. Het moet gaan om zwakkere buurten in Amsterdam of buurten waar woningen dringend toe zijn aan renovatie. Er zijn inmiddels bijdragen voor drie projecten vastgesteld: de aanpak van de Van der Pekbuurt (Ymere), het Columbusplein (De Key) en Holendrecht-West (Stadgenoot).

In reeks academische kennisbijeenkomsten College Tour van de TU Delft/Gebiedsontwikkeling.nu werd ingegaan op de gebiedsontwikkeling na de nakende invoering van de nieuwe Woningwet (per 1 juli van kracht geworden). De centrale vraag: wat is nog de rol van corporaties in toekomstige gebiedsontwikkeling en wat betekent dat voor andere partijen? Van Rossum verwacht dat corporaties in ieder geval sociale huurwoningen bouwen, zeker in nieuwe wijken. "Maar ook dat de projecten die in de pijplijn zitten, waar corporaties nog koopwoningen of middeldure huur zouden willen bouwen, worden uitgevoerd. En natuurlijk is het tot stand houden van tempo in de herstructurering bij stedelijke vernieuwing belangrijk." Over dat laatste maakt hij zich dus zorgen.

Klik hier voor uitgebreide weergave van het interview met Van Rossum. 

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS