Veel klachten over gebrekkig onderhoud

30.09.2019
Image

Veel Amsterdamse huurders hebben last van tocht, geluidsoverlast, scheuren, schimmel en houtrot. Ook zijn er zorgen over de afhandeling van klachten en gezondheidsrisico’s. Dat blijkt uit een enquête van AT5 en De Balie die ruim 900 reacties opleverde. De resultaten werden op 23 september gepresenteerd tijdens de eerste bijeenkomst ‘Huren met Kuren’ in De Balie.

De klachten komen van alle leeftijden en van alle delen van de stad. Relatief veel klachten betreffen particuliere huurwoningen, waarbij Makelaar Rappange hoog scoort. Maar ook over het onderhoud van corporatiewoningen wordt veel geklaagd. Zes op de tien klachten komen uit deze sector, waarbij Ymere met bijna 16 procent aan kop gaat. Ymere is overigens ook de grootste woningbezitter met bovendien relatief veel oude woningen.
Uit de enquête komt naar voren dat veel klachten niet of niet goed worden verholpen. Veel huurders hebben het gevoel “klem” te zitten, omdat doorstromen naar een andere huurwoning in Amsterdam als gevolg van de krapte op de woningmarkt en hoge huurprijzen moeilijk is.

De enquête is geen representatief onderzoek. Op basis van de resultaten vallen dan ook geen conclusies te trekken over de gemiddelde staat van onderhoud en de gemiddelde afhandeling van klachten.