Overslaan en naar de inhoud gaan

Verduurzamingsoperatie voor 935 woningen in Amsterdam-Holendrecht

Image

In Holendrecht, Amsterdam Zuidoost worden 935 woningen verduurzaamd van energielabel E en C naar label A. Het gaat om een gezamenlijk project van 235 particuliere eigenaren en woningcorporatie Eigen Haard.

Omdat de laatste twee decennia veel corporatiewoningen zijn verkocht wonen er in veel complexen naast huurders ook particuliere eigenaren. In corporatiekringen noemen ze dat ‘gespikkeld bezit’. Dat vergt ingewikkelde besluitvorming over investeringen die buiten het normale onderhoud vallen, waarbij de belangen van huurders, particuliere eigenaren en de corporatie moeten meewegen.
Bij de besluitvorming in de VvE kan een woningcorporatie ook bij een meerderheidsaandeel er moeilijk aan voorbijgaan dat particuliere eigenaren extra ingrepen - die buiten het normale onderhoudsplan vallen - wel moeten kunnen opbrengen. Bij het project in Holendrecht gaat het bijvoorbeeld om zo'n 45.000 euro per woning, 42 miljoen euro in totaal. Het gaat om 935 woningen waarvan er 235 in handen zijn van particulieren en de rest in eigendom van Eigen Haard.

Oude kozijnen

De bal begon te rollen toen de kunststof kozijnen aan vervanging toe waren. Dit was voor de VvE's aanleiding om verder te kijken: kunnen we zodanig verduurzamen dat de stap naar gasloos makkelijk gezet kan worden. Dat leidde uiteindelijk tot het besluit voor een grondige ingreep met een investering van 42 miljoen euro. Om dat bedrag te kunnen ophoesten hebben de VvE's een lening van 27 miljoen afgesloten bij het Nationaal Warmtefonds. Dit fonds biedt financiering aan voor verduurzaming tegen een aantrekkelijke rente en lage kosten. De VvE's sluiten de lening af; de eigenaren betalen die terug via een verhoogde eigen bijdrage aan de VvE. Daarnaast maken de VvE’s nog gebruik van subsidies, zoals de Subsidieregeling Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) en de regeling Verduurzamende woningverbetering Zuidoost van de gemeente Amsterdam.
“Dit project is een mooi voorbeeld van wat je kunt bereiken als je de krachten bundelt. Het laat zien dat een combinatie van financiering via het Warmtefonds en subsidies van Rijk en gemeente de verduurzaming van VvE’s echt mogelijk maakt. We hopen deze manier van werken de komende jaren in heel Nederland terug te zien”, aldus Maartje Brans, bestuurslid van het Warmtefonds.

Volledig isolatiepakket

Wat gaat er precies gebeuren? Alle woningen in de twee Senso-complexen uit de jaren zeventig krijgen nieuwe kunststof kozijnen met HR+++ glas en - voorzover van toepassing - bodemisolatie en dakisolatie. Daarnaast worden de ventilatiesystemen verbeterd, klein onderhoud aan de gevels uitgevoerd, de dakbedekking vervangen en zonnepanelen op het dak gelegd.
Medio augustus zijn de werkzaamheden gestart. “Er zijn wel achttien onderaannemers bij betrokken. Het is even inregelen. Maar als de trein volledig op gang is gekomen, verduurzamen we gemiddeld twee woningen per dag," verwacht Hessel van der Hoorn, adviseur verduurzaming VvE’s bij Eigen Haard. 


Het Nationaal Warmtefonds ondersteunt met leningen de verduurzaming van huizen en scholen. Het Warmtefonds is opgericht in 2013 (toen als Nationaal Energiebespaarfonds). Tot eind 2020 heeft het fonds bijna 600 miljoen euro aan Energiebespaarleningen toegekend. Info: warmtefonds.nl