"Verhoog inkomensgrens sociale huurwoningen"

20.06.11

Woonbond: "Verhoog inkomensgrens sociale huurwoningen"

Volgens de Woonbond moet de inkomensgrens voor sociale huurwoningen omhoog naar minimaal 38.000 euro. Dat concludeert de bond uit een groot aantal meldingen van woningzoekenden die geen betaalbare huurwoning kunnen vinden.  Voor sociale huurwoningen geldt sinds 1 januari een inkomensgrens van  33.614 euro.

De Woonbond punt zijn bevindingen uit een analyse van 2500 meldingen die bij de bond zijn binnen gekomen over de nieuwe toewijzingsregels als gevolg van de Europese Beschikking. De conclusie van de bond is dat de inkomensgrens te laag is: "Voor meerpersoonshuishoudens en in het bijzonder voor huishoudens met opgroeiende kinderen is een generieke verhoging naar 38.000 euro zelfs niet voldoende. Voor meerpersoonshuishoudens moet de grens naar 43.000 euro en voor gezinnen met kinderen naar 48.000 euro."

Sinds 1 januari moeten woningcorporaties als gevolg van met Brussel afgestemde regelgeving 90 procent van hun woningen aan inkomens tot 33 duizend euro toewijzen. Lage middeninkomens vallen daarmee tussen wal en schip.  Huur- en koopwoningen zijn voor hen in schaarstegebieden onbetaalbaar. Het onderzoek is uitgevoerd door ADV Market Research.

Recent pleitten ook de raden voor de leefomgeving en infrastructuur (waaronder de VROM-Raad) voor meer flexibele en hogere inkomensgrenzen. Groepen die knelpunten ervaren zijn onder andere:

  • Ouderen, chronisch zieken en gehandicapten die niet kunnen doorstromen naar een passende woning;
  • Starters die niet aan een betaalbare woning kunnen komen;
  • Zelfstandigen met onzekere en/of wisselend inkomen die niet terecht kunnen op de koopmarkt en particuliere huurmarkt;
  • Gezinnen met kinderen en gescheiden ouders op zoek naar passende en betaalbare woonruimte;
  • Huishoudens die vanwege gewijzigde financiële omstandigheden gedwongen zijn om te verhuizen.

De meeste meldingen komen uit Zuid-Holland (27%) en Noord-Holland (29%), met de gemeente Amsterdam als koploper in het aantal meldingen (12%). Daarnaast komen er opvallend veel meldingen uit Noord-Brabant (14%), Utrecht (9%) en Gelderland (9%).

Opvallend is het relatief grote aantal meldingen van meerpersoonshuishoudens, namelijk 62% van alle meldingen. Voor deze gezinnen valt de (te) lage generieke inkomensgrens extra onrechtvaardig uit. Van eenzelfde inkomen moeten meer mensen rondkomen. Daarbij komt dat gezinnen zijn aangewezen op ruimere en dus duurdere woningen, terwijl zij verhoudingsgewijs bij hetzelfde inkomen minder aan het wonen kunnen besteden dan andere huishoudens. De norm pakt nog extra schrijnend uit voor gezinnen met opgroeiende kinderen en eenoudergezinnen met een bescheiden inkomen.

Zie ook: "Ga flexibel om met inkomensnorm" (NUL20, 16 juni 2011)

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.05 Geactualiseerd op: 07.05.21

In Muiderberg liggen de eerste buizen van een duurzaam, betaalbaar en collectief warmtenet in de grond. Het nabijgelegen IJmeer wordt ingezet als warmtebron. De bewoners zijn straks goedkoper uit dan met aardgas. Althans, als de rekensommen kloppen en de voorfinanciering rondkomt.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 06.05

Deze aflevering van Bouw Woon Leef staat in het teken van mobiliteit. Aan het woord komen onder andere een hoogleraar urban mobility futures, een gebiedsontwikkelaar en een deelvervoer gebruiker. De trend is duidelijk: nieuwe wijken worden autoluw. Hoeveel waarde kun je wel niet toevoegen aan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.05

Tijdens een bijeenkomst met als thema ‘de ziel van de buurt’ gingen ontwikkelaars en stadsonderzoekers met elkaar in gesprek over de vraag wat het DNA van een buurt is, hoe daar vat op te krijgen én hoe daar vervolgens rekening mee te houden bij gebiedstransformatie. Een onderwerp dat gezien de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 20.04
In de media verschenen eind maart berichten dat Amsterdam een gedeeltelijke bouwstop zou afkondigen voor 2021. De betrokken wethouders in Amsterdam stellen dat hier geen sprake van is. Wel worden een aantal nieuwe ontwikkelingen uitgesteld, tot verdriet van de betrokken ontwikkelaars. Hoe zit...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 19.04

Fotograaf Iwan Baan legde de ontwerpen van architect-stedenbouwer Willem Marinus Dudok (1884-1974) op een ongebruikelijke manier vast. In plaats van statische foto’s van de architectuur toont de fotograaf in het boek ‘Dudok door Iwan Baan’ de ontwerpen van de architect in een bredere context.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.04

Amsterdam is een prachtige stad. En dat moet zo blijven. Maar wethouder Marieke van Doorninck (GroenLinks) komt in de Omgevingsvisie 2050 niet met een geruststellend antwoord als het gaat om mobiliteit, bedrijvigheid en woningbouw voor alle inkomens en alle leeftijden, meent de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.04

Er verandert de komende jaren meer aan het huurbeleid dan de afgelopen jaren, mede omdat een aantal Kamermoties in wetgeving is omgezet. Een overzicht van de wijzigingen in 2021 en 2022.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 25.03
Wat een veelbelovende titel, De Wereld van de Stad! En ook nog een stevige ondertitel: Theorie, Praktijk, Toekomst. Je verwacht een kloek boekwerk dat daar invulling aan geeft, maar niets is minder waar. In 180 bladzijden vindt de lezer elf bijdragen van even zo vele auteurs.
Fred van der Molen
Achtergrondartikel 15.03

Een aanzwellend koor roept dat de landelijke woningproductie naar minimaal 100.000 woningen per jaar moet om het woningtekort op termijn tot aanvaardbare proporties terug te brengen. Gaat dat ook gebeuren? Vorig jaar werden er iets minder dan 70.000 opgeleverd. Iedereen kijkt naar Den Haag. Een...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Als opvolger van de Structuurvisie 2040 heeft Amsterdam nu de Omgevingsvisie 2050 gepresenteerd. De ondertitel: Een menselijke metropool. Tot 3 maart kon iedereen daar zijn/haar mening over geven.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 18.03.21

Nu het aantal senioren toeneemt én ouderen langer zelfstandig blijven wonen, groeit de behoefte aan nieuwe woonvormen voor deze groep. Het concept van het hofje maakt een doorstart, in allerlei varianten waarbij men zelfstandig woont maar ook deel uitmaakt van een gemeenschap. Kennismaking met...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 31.03.21

Opnieuw liggen de zesduizend volkstuinders in Amsterdam overhoop met gemeentelijke plannenmakers, die opnieuw grotere toegankelijkheid en nu ook meer huur eisen. De gemeente verzekert dat de volkstuinen blijven bestaan. Maar de tuinders zien hun hobby, gemeenschap én natuurgebied bedreigd.

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.