Verkiezingsprogramma VVD: 'Twintig procent sociale nieuwbouw wel voldoende'

03.10.17
Verkiezingsprogramma VVD: 'Twintig procent sociale nieuwbouw wel voldoende'

In Amsterdam moeten de komende tien jaar honderdduizend nieuwe woningen worden gebouwd, zo schrijft de VVD in het maandag gepresenteerde concept-verkiezingsprogramma. De helft daarvan zal in de visie van de liberalen bestaan uit betaalbare middenhuur. De corporatieproductie kan beperkt tot maximaal twintig procent, met name voor studenten. De resterende dertig procent valt in de categorie dure huur- en koopwoningen.

"Het aandeel sociale huur in het woningaanbod moet omlaag worden gebracht", zo zegt lijsttrekker Eric van der Burg. "Alleen zo kan Amsterdam een gemêleerde stad blijven waar verschillende inkomensgroepen en gezinssamenstellingen een plek vinden." Volgens de VVD is het niet meer van deze tijd dat 57 procent van alle woningen in Amsterdam een gesubsidieerde huurwoning is. Amsterdam moet in de visie van de liberalen geen stad zijn voor alleen armen en rijken. In 2022 dient daarom maximaal de helft van alle woningen in Amsterdam nog een gesubsidieerde huurwoning te zijn, als eerste stap in de richting van het nationale gemiddelde.

Studenten zijn van groot belang voor de creativiteit, levendigheid en economische groei van de stad. Daarom wil de VVD dat er in de sociale sector met name studentenwoningen worden gebouwd. Doel is om tot 2022 minstens achtduizend tijdelijke en permanente studentenwoningen te realiseren. De VVD wil verder mensen met een schaars maatschappelijk beroep voorrang geven bij een sociale huurwoning. Een deel van de sociale voorraad moet overigens wel via loting bereikbaar blijven.

Om meer ruimte te creëren voor middeninkomens moeten jaarlijks vijfduizend woningen in het middensegment worden bijgebouwd. Ook wil de VVD dat corporaties jaarlijks minimaal drieduizend woningen verkopen aan particulieren. Voor de zittende huurder zouden daarbij gunstige voorwaarden moeten gelden. Verder moet Amsterdam in het topsegment meer mogelijkheden bieden voor 'topwoonmilieus'. Daarnaast wil de VVD meer ruimte bieden aan zelfbouw.

Bij de bouw van nieuwe woningen kiest de VVD in principe voor verdere verdichting van Amsterdam. IJburg uitgezonderd. De uitbreiding van de stad mag volgens Van der Burg niet leiden tot honderdduizend extra auto's. Dat kan de stad niet aan. De VVD pleit daarom voor verbetering van de infrastructuur, zoals de aanleg van een Oost/West-metrolijn. Ook hamert de VVD op 'schoon-heel en veilig'. Voor de reiniging van de stad moeten vijfhonderd extra mensen worden ingezet. En het aantal handhavers moet verdubbeld naar 800 medewerkers. De overlast van tijdelijke verhuur kan verminderd door de grens voor vakantieverhuur te verlagen naar dertig dagen.

Verder wijdt de VVD een speciaal hoofdstuk aan duurzaamheid. Alle nieuwbouwwoningen moeten vanaf 2020 energie-neutraal worden opgeleverd. Ze moeten zo veel mogelijk gebouwd zijn met het oog op een duurzame samenleving. Ook krijgen de corporaties een taakstelling opgelegd. In 2030 moeten alle corporatiewoningen energie-neutraal zijn. Woningcorporaties moeten de bestaande sociale woningbouw daarom versneld verduurzamen. Daarbij gaat de partij ervan uit dat de corporaties deze investering snel kunnen terugverdienen door de huren te verhogen. Dat kan door de lagere energiekosten.
Eigenaren van panden die goed geïsoleerd of energie-neutraal zijn, kunnen een korting krijgen op de Onroerende Zaakbelasting.

Tot slot pleit de VVD opnieuw voor een herziening van het erfpachtstelsel. De huidige erfpachters moeten de mogelijkheid krijgen met extra korting de grond onder hun huis te kopen. Het moet mogelijk worden de koopsom in termijnen te betalen. Ook wordt de zogeheten buurtstraatquote afgetopt naar dertig procent. Het verkiezingsprogramma met als titel 'Durf & Optimisme' wordt eind oktober vastgesteld door de leden.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.06

Maar liefst 48 gemeenten doen een beroep op een bijdrage uit het Volkshuisvestigingsfonds voor in totaal negentig plannen. Het beschikbare budget van 450 miljoen euro is hiermee ruim twee keer overtekend. Vier gemeenten uit de Metropoolregio Amsterdam dienden een aanvraag in. Naar verwachting...

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 15.06

Bijna alle neuzen staan dezelfde kant op: om de woningcrisis te lijf te gaan, moeten er heel veel woningen worden gebouwd. Ook in nieuwe uitleglocaties, ook in het groen, zeggen veel bouwende partijen. Maar de opvatting van gemeenten in de regio Amsterdam en de provincie Noord-Holland is juist...

Pieter Lesage
afbeelding van Fred van der Molen
Video 14.06

Om te kunnen voorzien in de grote woningbehoefte in de regio Amsterdam zijn nieuwe stedelijke kernen nodig buiten Amsterdam. Een van de plekken waar dat moet gebeuren is Purmerend. De gemeente is voornemens de komende twee decennia 10.000 nieuwe woningen te bouwen: ''Die schaalsprong waar we...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 12.06
De nieuwe editie van het Jaarboek voor Architectuur 2020/2021 toont ons zoals gebruikelijk de jaarlijkse oogst aan aansprekende Nederlandse architectuur.
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 28.05

Met de groenvisie van de gemeente Amsterdam moet de stad tussen 2020 en 2050 ondanks de enorme woningbouwplannen groener worden. Maar hoe realiseer je dat in een stad waar de ruimte steeds schaarser wordt? Groen kan worden geïntegreerd in nieuwbouw en de aanleg van nieuwe buurten en wijken, maar...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 27.05 Geactualiseerd op: 27.05.21

Hout wordt naar voren geschoven als bouwmateriaal voor een CO2-neutrale wereld. De 32 gemeenten van de MRA hebben nu een ambitieus doel gesteld: 20 procent van de woningproductie in houtbouw in 2025, oplopend tot 50 procent in 2050. Zijn dat realistische ambities? In gesprek met Thijs Kroese,...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 17.05
Journalist/beurscommentator Hans de Geus kon als ZZP'er geen hypotheek krijgen voor een appartement in Amsterdam, maar wel een lening voor een appartement om te verhuren. En zo kocht hij er later nog twee, genoeg om zich als ZZP'er van een pensioen te voorzien.
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.05 Geactualiseerd op: 07.05.21

In Muiderberg liggen de eerste buizen van een duurzaam, betaalbaar en collectief warmtenet in de grond. Het nabijgelegen IJmeer wordt ingezet als warmtebron. De bewoners zijn straks goedkoper uit dan met aardgas. Althans, als de rekensommen kloppen en de voorfinanciering rondkomt.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 06.05

Deze aflevering van Bouw Woon Leef staat in het teken van mobiliteit. Aan het woord komen onder andere een hoogleraar urban mobility futures, een gebiedsontwikkelaar en een deelvervoer gebruiker. De trend is duidelijk: nieuwe wijken worden autoluw. Hoeveel waarde kun je wel niet toevoegen aan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.05

Tijdens een bijeenkomst met als thema ‘de ziel van de buurt’ gingen ontwikkelaars en stadsonderzoekers met elkaar in gesprek over de vraag wat het DNA van een buurt is, hoe daar vat op te krijgen én hoe daar vervolgens rekening mee te houden bij gebiedstransformatie. Een onderwerp dat gezien de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 20.04
In de media verschenen eind maart berichten dat Amsterdam een gedeeltelijke bouwstop zou afkondigen voor 2021. De betrokken wethouders in Amsterdam stellen dat hier geen sprake van is. Wel worden een aantal nieuwe ontwikkelingen uitgesteld, tot verdriet van de betrokken ontwikkelaars. Hoe zit...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.04

Er verandert de komende jaren meer aan het huurbeleid dan de afgelopen jaren, mede omdat een aantal Kamermoties in wetgeving is omgezet. Een overzicht van de wijzigingen in 2021 en 2022.

Fred van der Molen

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.