"Verkoop aan beleggers levert corporaties niet veel op"

18.04.14
"Verkoop aan beleggers levert corporaties niet veel op"

Een toenemend aantal buitenlandse investeerders is geïnteresseerd in de Nederlandse woningmarkt, ook in het overnemen van corporatiebezit. Maar volgens Pieter de Jong van Ymere zal dat in de Amsterdamse regio maar beperkt plaatsvinden. Beleggers zijn kieskeurig en het levert corporaties ook niet veel op.

Minister Blok wil het makkelijker maken voor corporaties om bestaande huurcomplexen te verkopen. Volgens directeur Marijn Snijders van Capital Value bestaat daar onder buitenlandse investeerders grote belangstelling voor. Volgens Snijders was er vorig jaar ruim 1 miljard euro buitenlands geld beschikbaar voor investeringen in de Nederlandse woningmarkt: "Daarvan is 400 miljoen blijven liggen." Behalve Angelsaksische partijen hebben volgens hem hebben nu ook Duitse pensioenfondsen hun oog op de Nederlandse woningmarkt laten vallen. Een van de mogelijkheden om de Nederlandse markt te betreden is het overnemen van woningcomplexen van corporaties. Capital Value begeleidt momenteel bijvoorbeeld het armlastige Vestia daarbij. Het verdienmodel van dergelijke aankopen is erop gebaseerd dat een flink deel van deze woningen na mutatie kan worden geliberaliseerd. In de regio Amsterdam kan bijvoorbeeld in theorie 43 procent van de corporatievoorraad naar de vrije sector getild.

Pieter de Jong van Ymere verwacht dat de overdracht naar beleggers in de Amsterdamse regio beperkt zal blijven. De taakstelling van corporaties en de prestatieafspraken met gemeenten laten dat volgens hem maar beperkt toe. Bovendien is volgens De Jong maar een klein deel van het corporatiebezit interessant voor beleggers, vanwege de locatie, bouwkundige staat en het gereguleerde aandeel (<143 punten). Complexen met zowel vrije als gereguleerde huren zijn voor beleggers minder aantrekkelijk, terwijl ook de regels overdracht van zulke woningen sterk belemmeren. De Jong: "Beleggers vinden vooral nieuwe of nog af te bouwen complexen met woningen boven de liberaliseringsgrens interessant. Ik schat dat corporaties in de Amsterdamse regio niet meer dan duizend woningen per jaar aan institutionele beleggers zullen overdragen. We hebben ook een verantwoording naar de huurders. We zullen dus nooit aan cowboys verkopen."

Complexverkoop levert volgens De Jong overigens nauwelijks investeringsruimte voor nieuwbouw op. "Verkoop is aantrekkelijk voor corporaties die hun balans willen verkorten, maar bij de huidige rentestand heeft de verkoop van goed renderende complexen een negatief effect op de cashflow ten opzichte van voortgezette exploitatie."

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.06

Maar liefst 48 gemeenten doen een beroep op een bijdrage uit het Volkshuisvestigingsfonds voor in totaal negentig plannen. Het beschikbare budget van 450 miljoen euro is hiermee ruim twee keer overtekend. Vier gemeenten uit de Metropoolregio Amsterdam dienden een aanvraag in. Naar verwachting...

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 15.06

Bijna alle neuzen staan dezelfde kant op: om de woningcrisis te lijf te gaan, moeten er heel veel woningen worden gebouwd. Ook in nieuwe uitleglocaties, ook in het groen, zeggen veel bouwende partijen. Maar de opvatting van gemeenten in de regio Amsterdam en de provincie Noord-Holland is juist...

Pieter Lesage
afbeelding van Fred van der Molen
Video 14.06

Om te kunnen voorzien in de grote woningbehoefte in de regio Amsterdam zijn nieuwe stedelijke kernen nodig buiten Amsterdam. Een van de plekken waar dat moet gebeuren is Purmerend. De gemeente is voornemens de komende twee decennia 10.000 nieuwe woningen te bouwen: ''Die schaalsprong waar we...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 12.06
De nieuwe editie van het Jaarboek voor Architectuur 2020/2021 toont ons zoals gebruikelijk de jaarlijkse oogst aan aansprekende Nederlandse architectuur.
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 28.05

Met de groenvisie van de gemeente Amsterdam moet de stad tussen 2020 en 2050 ondanks de enorme woningbouwplannen groener worden. Maar hoe realiseer je dat in een stad waar de ruimte steeds schaarser wordt? Groen kan worden geïntegreerd in nieuwbouw en de aanleg van nieuwe buurten en wijken, maar...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 27.05 Geactualiseerd op: 27.05.21

Hout wordt naar voren geschoven als bouwmateriaal voor een CO2-neutrale wereld. De 32 gemeenten van de MRA hebben nu een ambitieus doel gesteld: 20 procent van de woningproductie in houtbouw in 2025, oplopend tot 50 procent in 2050. Zijn dat realistische ambities? In gesprek met Thijs Kroese,...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 17.05
Journalist/beurscommentator Hans de Geus kon als ZZP'er geen hypotheek krijgen voor een appartement in Amsterdam, maar wel een lening voor een appartement om te verhuren. En zo kocht hij er later nog twee, genoeg om zich als ZZP'er van een pensioen te voorzien.
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.05 Geactualiseerd op: 07.05.21

In Muiderberg liggen de eerste buizen van een duurzaam, betaalbaar en collectief warmtenet in de grond. Het nabijgelegen IJmeer wordt ingezet als warmtebron. De bewoners zijn straks goedkoper uit dan met aardgas. Althans, als de rekensommen kloppen en de voorfinanciering rondkomt.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 06.05

Deze aflevering van Bouw Woon Leef staat in het teken van mobiliteit. Aan het woord komen onder andere een hoogleraar urban mobility futures, een gebiedsontwikkelaar en een deelvervoer gebruiker. De trend is duidelijk: nieuwe wijken worden autoluw. Hoeveel waarde kun je wel niet toevoegen aan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.05

Tijdens een bijeenkomst met als thema ‘de ziel van de buurt’ gingen ontwikkelaars en stadsonderzoekers met elkaar in gesprek over de vraag wat het DNA van een buurt is, hoe daar vat op te krijgen én hoe daar vervolgens rekening mee te houden bij gebiedstransformatie. Een onderwerp dat gezien de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 20.04
In de media verschenen eind maart berichten dat Amsterdam een gedeeltelijke bouwstop zou afkondigen voor 2021. De betrokken wethouders in Amsterdam stellen dat hier geen sprake van is. Wel worden een aantal nieuwe ontwikkelingen uitgesteld, tot verdriet van de betrokken ontwikkelaars. Hoe zit...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.04

Er verandert de komende jaren meer aan het huurbeleid dan de afgelopen jaren, mede omdat een aantal Kamermoties in wetgeving is omgezet. Een overzicht van de wijzigingen in 2021 en 2022.

Fred van der Molen

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.