'Verpleger, leraar en politieagent wordt juist kans ontnomen op sociale huurwoning'

07.08.19
'Verpleger, leraar en politieagent wordt juist kans ontnomen op sociale huurwoning'
Tot 7 augustus konden betrokken partijen reageren op het wetsvoorstel Huur- en inkomensgrenzen van minister Ollongren. Tal van huurdersorganisaties en woningcorporaties hebben kritiek op de plannen ingediend. De bezwaren richten zich vooral op de hoogte van de grenzen en de mogelijkheden om huren sneller te verhogen. Fundamenteler is de kritiek dat de nieuwe wet de sociale huursector verder marginaliseert.
 
Minister Ollongren wil de inkomensgrens voor sociale huurwoningen koppelen aan de grootte van het huishouden. Nu is de grens voor alle typen huishoudens ongeveer 38.000 euro. In haar wetsvoorstel mogen alleenstaanden nog maar maximaal 35.000 euro verdienen terwijl de grens van meerpersoonshuishoudens opschuift naar 42.000 euro. Ook wil de minister de zogeheten scheefwoners nog steviger aanpakken. Daarnaast kunnen huurders in aanmerking komen voor een tijdelijke huurkorting, terwijl zeer lage huren sneller kunnen worden verhoogd.
In een gezamenlijke reactie stellen Aedes en de Woonbond dat de voorgestelde inkomensgrenzen veel te laag zijn. Ze zijn wel voorstander van differentiatie, maar stellen drie inkomensgrenzen voor: voor eenpersoonshuishoudens tot 38.000 euro, voor tweepersoonshuishoudens tot 42.000 euro en voor huishoudens met drie of meer personen tot 52.000 euro. Volgens minister Ollongren is haar maatregel er "voor de agent en de verpleger", maar Aedes en de Woonbond betogen dat juist een behoorlijk aantal van deze mensen straks in één klap buiten de boot valt. En ook gezinnen met een bescheiden middeninkomen blijven straks tussen wal en schip vallen: te hoog inkomen voor het sociale segment, te laag voor de vrije huursector. Het is volgens Woonbond en Aedes onbegrijpelijk dat deze groepen geen kans meer maken op fatsoenlijke betaalbare woningen. 
Overigens konden corporaties al tijdelijk 20 procent van de woningen aan hogere inkomens tot €42.000 toewijzen. Van die mogelijkheid werd maar weinig gebruik gemaakt. Aedes en Woonbond ageren ook tegen de nieuwe vormgeving van de inkomensafhankelijke huurverhoging: die is niet alleen nodeloos ingewikkeld maar biedt ook ruimte voor extreme verhogingen. 

Residualisering

Een veertigtal woningcorporaties dat eerder het pamflet ‘Een huurwoning: geen voorziening maar een huis’ publiceerde, formuleert de kritiek nog scherper. De kern van de wetswijziging is volgens hen dat “wie meer kán betalen, ook meer móet betalen.” Zij zien het wetsvoorstel als een volgende stap in de 'residualisering' van de sociale huursector: uitsluitend voor de laagste inkomens. Die eenzijdige bewoning gaat tot een cumulatie van problemen leiden, zo waarschuwt Stefan van Schaik (bestuurder Wooncompagnie) namens al deze corporaties.
Ook individuele huurdersverenigingen stuurden reacties in. Zoals de Amsterdamse huurdersvereniging Centrum. Zij wijst het wetsvoorstel af omdat het voor veel huurders de slagingskans vermindert, de huurprijzen opdrijft en huurders verder op achterstand zet. “Door het Wetsvoorstel komen er geen woningen bij, worden huurders verder opgejaagd en wordt de huurmarkt nodeloos ingewikkeld gemaakt.”
 
Zie voor details wetsvoorstel: Straks verschillende inkomensgrenzen voor sociale huurwoningen (NUL20, 7 augustus 2019)
 
 

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.05 Geactualiseerd op: 07.05.21

In Muiderberg liggen de eerste buizen van een duurzaam, betaalbaar en collectief warmtenet in de grond. Het nabijgelegen IJmeer wordt ingezet als warmtebron. De bewoners zijn straks goedkoper uit dan met aardgas. Althans, als de rekensommen kloppen en de voorfinanciering rondkomt.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 06.05

Deze aflevering van Bouw Woon Leef staat in het teken van mobiliteit. Aan het woord komen onder andere een hoogleraar urban mobility futures, een gebiedsontwikkelaar en een deelvervoer gebruiker. De trend is duidelijk: nieuwe wijken worden autoluw. Hoeveel waarde kun je wel niet toevoegen aan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.05

Tijdens een bijeenkomst met als thema ‘de ziel van de buurt’ gingen ontwikkelaars en stadsonderzoekers met elkaar in gesprek over de vraag wat het DNA van een buurt is, hoe daar vat op te krijgen én hoe daar vervolgens rekening mee te houden bij gebiedstransformatie. Een onderwerp dat gezien de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 20.04
In de media verschenen eind maart berichten dat Amsterdam een gedeeltelijke bouwstop zou afkondigen voor 2021. De betrokken wethouders in Amsterdam stellen dat hier geen sprake van is. Wel worden een aantal nieuwe ontwikkelingen uitgesteld, tot verdriet van de betrokken ontwikkelaars. Hoe zit...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 19.04

Fotograaf Iwan Baan legde de ontwerpen van architect-stedenbouwer Willem Marinus Dudok (1884-1974) op een ongebruikelijke manier vast. In plaats van statische foto’s van de architectuur toont de fotograaf in het boek ‘Dudok door Iwan Baan’ de ontwerpen van de architect in een bredere context.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.04

Amsterdam is een prachtige stad. En dat moet zo blijven. Maar wethouder Marieke van Doorninck (GroenLinks) komt in de Omgevingsvisie 2050 niet met een geruststellend antwoord als het gaat om mobiliteit, bedrijvigheid en woningbouw voor alle inkomens en alle leeftijden, meent de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.04

Er verandert de komende jaren meer aan het huurbeleid dan de afgelopen jaren, mede omdat een aantal Kamermoties in wetgeving is omgezet. Een overzicht van de wijzigingen in 2021 en 2022.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 25.03
Wat een veelbelovende titel, De Wereld van de Stad! En ook nog een stevige ondertitel: Theorie, Praktijk, Toekomst. Je verwacht een kloek boekwerk dat daar invulling aan geeft, maar niets is minder waar. In 180 bladzijden vindt de lezer elf bijdragen van even zo vele auteurs.
Fred van der Molen
Achtergrondartikel 15.03

Een aanzwellend koor roept dat de landelijke woningproductie naar minimaal 100.000 woningen per jaar moet om het woningtekort op termijn tot aanvaardbare proporties terug te brengen. Gaat dat ook gebeuren? Vorig jaar werden er iets minder dan 70.000 opgeleverd. Iedereen kijkt naar Den Haag. Een...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Als opvolger van de Structuurvisie 2040 heeft Amsterdam nu de Omgevingsvisie 2050 gepresenteerd. De ondertitel: Een menselijke metropool. Tot 3 maart kon iedereen daar zijn/haar mening over geven.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 18.03.21

Nu het aantal senioren toeneemt én ouderen langer zelfstandig blijven wonen, groeit de behoefte aan nieuwe woonvormen voor deze groep. Het concept van het hofje maakt een doorstart, in allerlei varianten waarbij men zelfstandig woont maar ook deel uitmaakt van een gemeenschap. Kennismaking met...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 31.03.21

Opnieuw liggen de zesduizend volkstuinders in Amsterdam overhoop met gemeentelijke plannenmakers, die opnieuw grotere toegankelijkheid en nu ook meer huur eisen. De gemeente verzekert dat de volkstuinen blijven bestaan. Maar de tuinders zien hun hobby, gemeenschap én natuurgebied bedreigd.

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.