Volgende fase van nieuwe wijk Overhoeks

17.09.2018
Image

Er zijn twee woongebouwen in aanbouw genomen op de braakliggende strook achter de huidige serie woongebouwen op het voormalige Shellterrein Overhoeks. Het gaat om 160 woningen van ontwikkelaar-belegger Amvest, zowel koop als vrijesectorhuur. De verkoop van het eerste woongebouw The Grid is al gestart. Prijzen van 445.000 tot 1,2 miljoen euro.

De nieuwe woonwijk op Overhoeks is inmiddels herdoopt tot 'Aan het IJ'. De nieuwe woongebouwen van Amvest, naar een ontwerp van KCAP en DP6 architecten, staan overigens niet aan het water. In totaal komen in deze wijk aan de noordoever van het IJ circa 1.650 woningen, een mix van vrijesectorhuur-, koop- en sociale huurwoningen. Amvest realiseert in ‘Aan het IJ’ circa 450 vrijesectorhuurwoningen en circa 600 koopwoningen. Woningcorporatie Ymere bouwt er 600 sociale huurwoningen.