Voorstel Amstelveen: wonen en werken in duurzaam Legmeer

01.02.2019
Image

Bedrijventerrein Legmeer in Amstelveen moet in de toekomst worden omgevormd tot een levendige stadswijk, zo meent het college van burgemeester en wethouders. Wellicht is er zelfs ruimte voor hoogstedelijk bouwen met complexen tot veertien woonlagen.

Vanwege de grote vraag naar nieuwe woningen heeft de gemeente in samenspraak met de ondernemers onderzoek laten doen naar de mogelijkheden om van bedrijventerrein Legmeer een dynamisch woon-werkgebied te maken. Legmeer ligt ingeklemd tussen de Bovenkerkerpolder, de woonwijken Westwijk en Middenhoven en ontwikkelgebied Startbaan. Nu is het nog een gemengd gebied met productiebedrijven, autoshowrooms, groothandels, grafische bedrijven en kantoren. Maar diverse eigenaren in Legmeer hebben plannen voor de transformatie van bedrijfsgebouwen naar woningcomplexen. Zo is NextBuilding al gerealiseerd: een kantoorgebouw aan de rand van het gebied is omgevormd tot een gebouw met 145 startersappartementen.

"Economische groei in combinatie met het woningtekort maakt dat dit het moment is om waar mogelijk woongebieden te ontwikkelen", zo zegt wethouder Floor Gordon van Ruimtelijke Ordening. Het college heeft daarbij voorkeur voor de organische groei van Legmeer naar een levendige, duurzame stadswijk waar woningen (50 procent) en bedrijven (50 procent) naast en zelfs boven elkaar te vinden zijn. Van Gordon mag uiteindelijk een hoogstedelijk gebied ontstaan. "Wil Amstelveen meer betekenen in de woonopgave van de Metropoolregio Amsterdam, dan is de keuze voor hoogstedelijk bouwen een logische. Legmeer leent zich daar voor."

Legmeer is een gebied met veel verschillende grondeigenaren. Dit voorjaar start een participatietraject voor ondernemers, omwonenden en (toekomstige) bewoners. Media 2019 zal de gemeenteraad zich definitief uitspreken over de ontwikkelvisie voor het gebied.