VVD: stop sociale nieuwbouw in Amsterdam

26.08.13
VVD: stop sociale nieuwbouw in Amsterdam
update 27 augustus

In Amsterdam moeten geen nieuwe sociale huurwoningen meer worden gebouwd, zo vindt de VVD. Volgens het maandag gepresenteerde concept-verkiezingsprogramma moet het ‘verplichte’ percentage van 30 procent sociale huur bij nieuwbouw van tafel. In plaats daarvan moeten er meer koop- en huurwoningen voor het midden- en hogere segment worden gebouwd.

Volgens de VVD remt het huidige Amsterdamse volkshuisvestingsbeleid de welvaart. Ruim zestig procent van alle woningen in Amsterdam behoort tot het sociale segment. Die woningvoorraad is volgens opsteller wethouder Eric Wiebes ‘verboden toegang voor die velen die groei en dynamiek naar onze stad (hadden) willen brengen.’ Dat niet alleen. De werkende middengroepen hebben de stad -waarin alleen maar heel goedkope en heel dure woningen staan - moeten verlaten. “De boekhouder, de leraar en de accountmanager wonen in Purmerend of Almere. Amsterdam heeft forensen van ze gemaakt en daarmee zijn eigen files gecreëerd,” aldus Wiebes.

De VVD wil op termijn het aandeel sociale huurwoningen in de stad halveren; in lijn met het aandeel huishoudens met een lager inkomen in de Nederlandse bevolking. Dat betekent volgens de liberalen niet dat mensen hun huis uit moeten; bestaande rechten moeten worden gerespecteerd. Wel pleit de VVD voor versnelde verkoop van sociale huurwoningen, onder andere aan de huidige bewoners, tegen aantrekkelijke voorwaarden.

Voor Hans van Harten, directeur van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties, komen de opvattingen van de VVD niet als een verrassing. De opstelling van de liberalen acht hij niet effectief. "Het is vreemd helemaal geen nieuwe sociale huurwoningen meer te willen bouwen. Corporaties kunnen niet eeuwig door met hun oude voorraad."

Ook fixeert de VVD zich volgens hem nog te sterk op de koopmarkt. "De talenten die we aan de stad willen binden hebben een wisselend inkomen en flexibele arbeidscontracten. Die zoeken huurwoningen voor een prijs tussen 500 en 900 euro in de maand. In alle segmenten moet het huuraanbod worden verruimd. Dat kan door een deel van de vrijkomende woningen specifiek te bestemmen voor middengroepen, het uitbreiden van het gebruik van tijdelijke huurcontracten en of huren die meegroeien met het inkomen."

Gerard Anderiesen, bestuurder van Stadgenoot, beschouwt het pleidooi van de VVD voor minder sociale huurwoningen en het achterwege laten van nieuwbouw als een 'te simplistische benadering van de woningmarkt'. "In de stadsvernieuwingswijken moeten ook nieuwe sociale huurwoningen worden teruggebouwd. En beslist niet iedereen staat bij corporaties in die lange wachtrij. Een kwart van de sociale woningvoorraad is in bezit van particuliere verhuurders. Die woningen komen in de praktijk terecht bij hoger opgeleide woningzoekenden met een inkomen tot 43.000 euro. De stad is dus toegankelijker, dan door de VVD wordt gesuggereerd. Maar dan moet je wel kennissen in de stad hebben. Bovendien zijn wij bereid de toegankelijkheid van onze sociale woningvoorraad te verbeteren. Wij denken dat het aanstormend talent waarover de VVD zo graag spreekt, vandaag liever huurt dan koopt. En gaan graag het gesprek aan over een andere omgang met de sociale sector, bijvoorbeeld via de introductie van vijf-jaars huurcontracten."

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.06

Maar liefst 48 gemeenten doen een beroep op een bijdrage uit het Volkshuisvestigingsfonds voor in totaal negentig plannen. Het beschikbare budget van 450 miljoen euro is hiermee ruim twee keer overtekend. Vier gemeenten uit de Metropoolregio Amsterdam dienden een aanvraag in. Naar verwachting...

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 15.06

Bijna alle neuzen staan dezelfde kant op: om de woningcrisis te lijf te gaan, moeten er heel veel woningen worden gebouwd. Ook in nieuwe uitleglocaties, ook in het groen, zeggen veel bouwende partijen. Maar de opvatting van gemeenten in de regio Amsterdam en de provincie Noord-Holland is juist...

Pieter Lesage
afbeelding van Fred van der Molen
Video 14.06

Om te kunnen voorzien in de grote woningbehoefte in de regio Amsterdam zijn nieuwe stedelijke kernen nodig buiten Amsterdam. Een van de plekken waar dat moet gebeuren is Purmerend. De gemeente is voornemens de komende twee decennia 10.000 nieuwe woningen te bouwen: ''Die schaalsprong waar we...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 12.06
De nieuwe editie van het Jaarboek voor Architectuur 2020/2021 toont ons zoals gebruikelijk de jaarlijkse oogst aan aansprekende Nederlandse architectuur.
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 28.05

Met de groenvisie van de gemeente Amsterdam moet de stad tussen 2020 en 2050 ondanks de enorme woningbouwplannen groener worden. Maar hoe realiseer je dat in een stad waar de ruimte steeds schaarser wordt? Groen kan worden geïntegreerd in nieuwbouw en de aanleg van nieuwe buurten en wijken, maar...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 27.05 Geactualiseerd op: 27.05.21

Hout wordt naar voren geschoven als bouwmateriaal voor een CO2-neutrale wereld. De 32 gemeenten van de MRA hebben nu een ambitieus doel gesteld: 20 procent van de woningproductie in houtbouw in 2025, oplopend tot 50 procent in 2050. Zijn dat realistische ambities? In gesprek met Thijs Kroese,...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 17.05
Journalist/beurscommentator Hans de Geus kon als ZZP'er geen hypotheek krijgen voor een appartement in Amsterdam, maar wel een lening voor een appartement om te verhuren. En zo kocht hij er later nog twee, genoeg om zich als ZZP'er van een pensioen te voorzien.
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.05 Geactualiseerd op: 07.05.21

In Muiderberg liggen de eerste buizen van een duurzaam, betaalbaar en collectief warmtenet in de grond. Het nabijgelegen IJmeer wordt ingezet als warmtebron. De bewoners zijn straks goedkoper uit dan met aardgas. Althans, als de rekensommen kloppen en de voorfinanciering rondkomt.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 06.05

Deze aflevering van Bouw Woon Leef staat in het teken van mobiliteit. Aan het woord komen onder andere een hoogleraar urban mobility futures, een gebiedsontwikkelaar en een deelvervoer gebruiker. De trend is duidelijk: nieuwe wijken worden autoluw. Hoeveel waarde kun je wel niet toevoegen aan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.05

Tijdens een bijeenkomst met als thema ‘de ziel van de buurt’ gingen ontwikkelaars en stadsonderzoekers met elkaar in gesprek over de vraag wat het DNA van een buurt is, hoe daar vat op te krijgen én hoe daar vervolgens rekening mee te houden bij gebiedstransformatie. Een onderwerp dat gezien de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 20.04
In de media verschenen eind maart berichten dat Amsterdam een gedeeltelijke bouwstop zou afkondigen voor 2021. De betrokken wethouders in Amsterdam stellen dat hier geen sprake van is. Wel worden een aantal nieuwe ontwikkelingen uitgesteld, tot verdriet van de betrokken ontwikkelaars. Hoe zit...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.04

Er verandert de komende jaren meer aan het huurbeleid dan de afgelopen jaren, mede omdat een aantal Kamermoties in wetgeving is omgezet. Een overzicht van de wijzigingen in 2021 en 2022.

Fred van der Molen

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.