Waarschuwing woningcorporaties: met binnenstedelijk bouwen komen we er niet

05.10.20
Waarschuwing woningcorporaties: met binnenstedelijk bouwen komen we er niet

Woningcorporaties in de regio Amsterdam waarschuwen het provinciebestuur van Noord-Holland dat ze onvoldoende betaalbare woningen kunnen bouwen als er niet ook grootschalig buiten de steden gebouwd kan worden. "Voor het tegemoet komen aan de enorme behoefte aan (sociale) woningbouw, is het belangrijk dat er wordt gestuurd op grootschalige uitbreidingsmogelijkheden", schrijft het Platform Woningcorporaties Noordvleugel Randstad (PWNR) in een reactie op de Provinciale Woonagenda. De provincie wil de komende jaren alleen zeer kleine uitbreidingen buiten de gemeentekernen toestaan.

De gezamenlijke woningcorporaties stellen dat binnenstedelijke plannen veel meer geld kosten doordat het ingewikkelder is om er te bouwen. Ook is er altijd veel discussie met de gemeente, belangenorganisaties en omwonenden, wat meestal leidt tot een kleiner plan met minder woningen. Binnenstedelijk bouwen is vaak duurder, verloopt trager, en levert minder woningen op. Het realiseren van andere doelen, zoals groen in de wijk of stad, genoeg parkeerplaatsen, ruimte voor kantoren en bedrijven, en voorzieningen, zijn eveneens lastiger met een grote verdichtingsopgave.
De corporaties stellen dat alle marktpartijen en gemeenten hiermee worstelen en willen in gesprek hierover, op het niveau van de Metropoolregio Amsterdam en/of de provincie. Het PWNR vertegenwoordigt corporaties uit de WoningNet-regio Amsterdam, de voormalige Stadsregio Amsterdam.

Volgens hen laat de provincie in de nieuwe omgevingsverordening zien dat ze zich onvoldoende bewust is van twee grote maatschappelijke vraagstukken: het enorme tekort aan woningen in de provincie en het tempo waarin nieuwbouw moet kunnen worden gerealiseerd. De corporaties vinden een versnelling nodig maar zien in de praktijk juist vertraging. De nieuwste berekeningen laten zien dat het woningtekort alleen al in de Metropoolregio Amsterdam oploopt tot 7,5 procent in 2026.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS