Weer minder ontruimingen van corporatiewoningen in Amsterdam

13.02.2018
Image

Amsterdamse woningcorporaties hebben in 2017 slechts 257 huurwoningen ontruimd. Bij 132 huishoudens was nog sprake van ernstige betalingsachterstand, bij de overige 125 was sprake van woonfraude en/of woonoverlast. Het aantal ontruimingen zakt jaarlijks. In 2017 waren het er weer 150 minder dan in 2016; in 2007 werden nog 838 corporatiewoningen ontruimd. Volgens gemeente en woningcorporaties komt dit vooral door de ‘sluitende’ Amsterdamse aanpak van hulpverlening aan huurders met schuldproblemen.

Egbert de Vries van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties: “Centraal in de gezamenlijke aanpak van gemeente, woningcorporaties, energie- en verzekeringsmaatschappijen en instellingen voor maatschappelijke dienstverlening staat, dat we snel handelen. Zodra we signaleren dat er betalingsachterstand is, benaderen we de mensen. Vaak is meer aan de hand dan alleen financiële problemen en hebben mensen ook maatschappelijke hulp nodig. Zo zorgen we dat steeds minder mensen met schulden tussen wal en schip vallen en dat we jaarlijks duizenden mensen tijdig helpen en ze gewoon in hun huis kunnen blijven wonen."
Wethouder Vliegenthart: “Soms moet je mensen bij de hand nemen. Door langdurige geldproblemen kunnen mensen zo in de stress raken dat ze het zicht op een oplossing verliezen. Met deze aanpak geven we mensen rust en uitzicht op een schuldenvrij bestaan.”

De corporaties hebben ook veel geïnvesteerd in verbetering van incasso-processen. Ze doen er alles aan om persoonlijk contact met de huurder te krijgen zodat een regeling op maat getroffen kan worden. Ook komt het voor dat huurders die een bijstandsuitkering krijgen, toestemming geven dat de huur rechtstreeks aan de corporatie wordt betaald en ingehouden op de uitkering. Pas als een huurder alle hulp weigert, dragen we zijn of haar dossier over aan een deurwaarder.

Bij ongeveer de helft van ontruimingen in 2017 ging het om woonfraude en/of ernstige overlast. In deze situaties wordt meestal direct een ontruimingsvonnis aangevraagd en wordt géén regeling aangeboden. Ook de aanpak bij enkel huurschulden is niet vrijblijvend. Na herhaalde weigering van zo’n regeling of bij het niet nakomen van afspraken door de huurder zal een corporatie alsnog een ontruimingsvonnis aanvragen bij de rechter.