West: nóg vijftien jaar herstructurering

24.11.10

West: nóg vijftien jaar herstructurering

 

De herstructurering van Amsterdam Nieuw-West gaat nog zeker vijftien jaar duren. De komende tien jaar worden er zesduizend woningen gebouwd, maar gebieden waarvoor nog geen plannen bestaan, komen niet voor 2020 voor vernieuwing in aanmerking.

De ontwikkelingscorporatie Far West wordt opgeheven. De initiatiefnemers Stadgenoot, Rochdale en De Key zien geen heil meer in het voortbestaan. Eind oktober hebben de Amsterdamse corporaties met elkaar gesproken over de vraag hoe het nu verder moet. “De boodschap is beslist niet dat de vernieuwing stopt, maar de herstructurering gaat de komende jaren door in een langzamer tempo,” zo zegt Gerard Anderiesen, bestuurder van Stadgenoot.

Buurten waarvoor nog geen concrete plannen in de maak zijn, zoals Slotermeer Zuid of de Wildemanbuurt, komen voorlopig niet in aanmerking voor vernieuwing.

Belangrijk knelpunt is de stagnerende verkoop van nieuwbouwkoopwoningen. In de stedelijke vernieuwingsgebieden staan honderden appartementen nog op een nieuwe eigenaar te wachten. “We kunnen simpelweg niet doorgaan met een hoog bouwtempo. De markt trekt dat niet,” aldus Anderiesen. “We moeten inzien dat het tempo van de herstructurering wordt bepaald door de opnamecapaciteit van de markt. We kunnen niet jaar in jaar uit zoveel koopwoningen wegzetten.”De corporaties kampen niet alleen door de stagnerende woningverkopen met afnemende investeringsruimte. Anderiesen: “De afgelopen jaren hebben we onze investeringsruimte al zien krimpen. Als onze financiële positie nog verder verslechtert – en het kabinet Rutte voorspelt wat dat betreft weinig goeds - dan komt de kwaliteit van de volkshuisvesting op een lager niveau te liggen. Dan zijn in de toekomst heroverwegingen onvermijdelijk. Dan blijven oude woningen eerder staan en zal er minder snel worden gekozen voor nieuwbouw.”

Het stadsdeelbestuur heeft gemengde gevoelens over de vertraging. Volgens wethouder Paulus de Wilt kan het geen kwaad dat corporaties hun plannen nog eens tegen het licht houden.”Bij de vorming van het nieuwe stadsdeel hebben wij ons al uitgesproken voor minder sloop en meer aandacht voor renovatie. Indertijd stond de vernieuwing van de wijk in het teken van grootschalige verandering; grote aantallen nieuwe mensen de wijk binnenhalen. Dat werkt niet. Nu moet het veel meer gaan om bouwen voor de buurt.”Maar De Wilt maakt zich ook grote zorgen. “In een aantal buurten gebeurt de komende tien jaar niks. Die bewoners willen ook goede openbare ruimte en goede voorzieningen. De afspraak was dat de corporaties ons maatschappelijk vastgoed zouden vernieuwen. We kunnen scholen in Slotermeer niet nog tien jaar laten wachten. Daarin moet worden geïnvesteerd.” De Wilt wil de corporaties aan die afspraak houden. Al vreest hij het ergste. “Waarschijnlijk komt die rekening bij ons te liggen, maar wij kunnen de bouw van al die scholen ook niet betalen.”[BP]

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Agenda 22.09

Omdat corporaties een fors deel van de Amsterdamse woningvoorraad in bezit hebben, is het logisch dat zij een grote rol spelen in het omlaag brengen van de CO2-uitstoot. Maar hoe wordt die verduurzaming gefinancierd zonder de huurders extra te belasten?

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 13.10
De ruimte voor woningbouw is schaars in Nederland. Transformatie van oude kantoren en bedrijfsterreinen naar woongebouwen en woonwijken is dan ook noodzaak. BouwWoonLeef besteedt in deze aflevering aandacht aan twee bijzondere transformaties: die van het Slachtterrein in Haarlem-Oost en die...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 07.10
In de nieuwe publicatie 'Thuis is…. Groot Amsterdam' verkent Stad-Forum de het thuisgevoel van bewoners in Almere Poort, Beverwijk, Hilversum, Purmerend en Uithoorn. Stad-Forum sprak daar uitgebreid met professionals, bewoners en ondernemers over gehechtheid aan...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 01.10

Het Zandkasteel in Zuidoost, exponent van de 'organische bouwstijl', krijgt een nieuwe functie. Het gemeentelijk monument waarin jarenlang bankkantoren waren gevestigd, wordt momenteel volop verbouwd. In zeven van de tien torens komen circa 300 huurwoningen....

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 28.09

De eerste 'monitor' van de Amsterdamse Samenwerkingsafspraken 2020-2023 is uit. Daarin wordt nagegaan in hoeverre de corporaties na het eerste jaar op koers liggen bij het nakomen van afspraken die ze met gemeente en huurderskoepels hebben gemaakt. Bij de meeste afspraken kon een vinkje, maar...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 17.09 Geactualiseerd op: 17.09.21

Stedelijke vernieuwing, wooncoöperaties, het Volkshuisvestingsfonds. In het septembernummer van NUL20 besteden we aandacht aan thema's die 'vroeger' onder het ministerie van Volkshuisvesting zouden zijn gevallen. Hoe staat het eigenlijk met het gedachtegoed van de naoorlogse 'volkshuisvesting'....

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.09

In navolging van Amsterdam Zuidoost wordt er ook voor het stadsdeel Nieuw-West een ‘Masterplan’ opgetuigd. Het Nationaal Programma Rotterdam Zuid dient als lichtend voorbeeld: een brede ‘Alliantie’ van partijen op het gebied van zorg, welzijn, onderwijs, veiligheid, handhaving en wonen verbindt...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

In navolging van Zuidoost ontwikkelt Amsterdam een langjarig integraal programma voor Nieuw-West. Belangrijk einddoel is de ​​jeugd een betere uitgangspositie te geven. Stadgenoot-bestuurder Marien de Langen is voorzitter van het zogeheten doorbraakteam Wonen en Leefomgeving. Welke doorbraken...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

Met een twintigjarige aanpak vanuit meerdere domeinen vooral gericht op jongeren moet het algemeen welzijn in Nieuw-West worden opgekrikt naar het Amsterdamse gemiddelde. Wat moet anders op woongebied? En wat is de rol van de bewoners zelf in het Masterplan Nieuw-West?

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

Fysiek is het grootste deel van Nieuw-West inmiddels aangepakt. Dit zijn de plekken die corporaties nu of de komende jaren onder handen nemen.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

De bewoners van Amsterdam-Zuidoost, de oostkant van Zaandam en Lelystad Oost profiteren van het Volkshuisvestingsfonds. Tientallen miljoenen zijn er per gebied beschikbaar voor de aanpak van de particuliere woningvoorraad en een betere openbare ruimte.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

De gemeente Amsterdam wil dat wooncoöperaties dit decennium zo’n 7.000 woningen realiseren. Om die groeispurt mogelijk te maken, kunnen initiatiefnemers sinds juli een beroep doen op een gemeentelijke lening van 50.000 euro per woning. Coöperaties zijn enthousiast, maar hebben ook kritiek op de...

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.