Overslaan en naar de inhoud gaan

Winnie Terra nieuwe duovoorzitter HA

Image

De Huurdersvereniging Amsterdam (HA) heeft Winnie Terra tot extern voorzitter gekozen. Ook Nico Gommers is benoemd als intern voorzitter (organisatie/vereniging). Jan Kok (penningmeester en secretaris) is eerder al benoemd in het Dagelijks Bestuur, dat hiermee compleet is.

Terra was al enige tijd interim-voorzitter. Zij is socioloog, werkt bij Combiwel en was in de vorige collegeperiode deelraadslid in Amsterdam Centrum. Terra wil zich samen met haar collegabestuursleden onder andere sterk maken voor het vernieuwen en verbreden van de bewonersparticipatie. Hierbij gaat het naast meepraten ook om meedoen: "We willen een nieuw potentieel van bewoners aanboren die actief willen worden in en voor hun buurt. En eventueel ook in een huurdersvereniging actief te worden. Door nieuwe trainingen en cursussen komen we met veel nieuwe bewoners in aanraking die we langs deze weg proberen te binden. Zo heeft kort geleden Stadsdeel Zuid er een nieuwe huurdersvereniging bijgekregen en zijn we actief betrokken bij een groep in Zuidoost die energiek en zeer gemotiveerd is om de handen uit de mouw te steken. Heel inspirerend." De rechtspositie van de huurders is volgens haar sterker geworden dankzij de nieuwe Woningwet.

Het voorzitterschap van de HA is een tijdrovende vrijwilligersfunctie. Dat geldt zeker voor deze maanden, waarin gemeente, corporaties en huurders werken aan een nieuw convenant, een vervolg op Bouwen aan de Stad II. Terra is namens de huurders betrokken bij veel van deze gesprekken. Naast betaalbaarheid is daarbij onder meer de afnemende beschikbaarheid van sociale huurwoningen voor de HA een belangrijk thema. Terra wil namens de HA met nieuwe afspraken de woningverkoop door corporaties in Marktgebied 1 terugbrengen zodat het principe van de ongedeelde stad en daarmee het karakter van Amsterdam overeind blijft.