Illegale bewoning

 • Woningcorporaties hebben vorig jaar in de gemeente Amsterdam onrechtmatig gebruik geconstateerd bij  654 huurwoningen. Deze woningen worden inmiddels weer rechtmatig bewoond.
  Nieuwsartikel

 • De provincie Noord-Holland maakt het onder voorwaarden mogelijk dat gemeenten vakantieparken zonder perspectief omzetten naar tijdelijke of permanente woongebieden. Hierdoor ontstaan tijdelijke of nieuwe permanente woningen. Het gaat om vakantieparken in de Kop van Noord-Holland, Westfriesland en de regio Alkmaar. Vanaf 2018 is de levensvatbaarheid van meer dan tweehonderd vakantieparken en campings onderzocht en ingedeeld op kwaliteit.
  Nieuwsartikel

 • De gemeente Amsterdam heeft afgelopen jaar 1400 woningen weer legaal bewoond gemaakt. Dat meldt wethouder Ivens aan de raad in het jaarlijkse overzicht handhaving woonfraude. In 2020 was illegale onderhuur de meest voorkomende vorm van woonfraude. Het gaat om woonfraude bij 344 particuliere woningen, 563 corporatiewoningen en 493 leegstaande woningen. In 190 particuliere huurwoningen werd illegale kamerverhuur geconstateerd. In 154 gevallen ging het bij particuliere verhuurders om illegale… meer
  Nieuwsartikel

 • De gemeente Amsterdam wil vanaf volgend jaar hoge boetes opleggen bij fraude met sociale huurwoningen, zo heeft wethouder Ivens aangekondigd. Een dergelijke zogeheten bestuurlijke boete kan oplopen tot meer dan 20.000 euro. Het komt volgens Ivens geregeld voor dat mensen met een sociale huurwoning ergens anders gaan samenwonen en hun woning vervolgens illegaal onderverhuren. Er zijn er ook die hele wietplantages in hun woning onderbrengen of er prostitutie laten bedrijven. “De wachtlijsten… meer
  Nieuwsartikel

 • De Amsterdamse stadsnomaden verhuizen eind september van een plek in het Westelijk Havengebied naar een terrein aan de Westpoortweg in stadsdeel Nieuw-West, zo schrijft de burgemeester in een brief aan de gemeenteraad. Zij krijgen een plek op deze locatie onder de voorwaarde dat ze meewerken aan een screening van de GGD. In het huidige kamp bij de monding van de Coentunnel wonen zo'n 35 mannen en vrouwen in een verzameling caravans, tenten en geïmproviseerde huisjes. Burgemeester Halsema… meer
  Nieuwsartikel

 • Ymere heeft een professioneel uitgevoerde vorm van woonfraude ontdekt. Woningzoekenden gebruikten louche ‘bemiddelaars’ en valse documenten om een sociale huurwoning te bemachtigen via Woningnet. Zeven verhuringen zijn door de corporatie als frauduleus aangemerkt. Die sociale huurwoningen worden teruggevorderd. Door gebruik van vervalste papieren leek het alsof de bewuste huurders al heel lang in de regio Amsterdam een huis hadden en daarom als doorstromer met voorrang in aanmerking kwamen… meer
  Nieuwsartikel

 • De gemeente Amstelveen houdt vast aan de eerder opgelegde boete van 50.000 euro voor het illegaal verhuren van een woning in de wijk Westwijk Zuidwest. De eigenaar stond niet op het adres ingeschreven en de woning is direct na aankoop door verschillende gebruikers bewoond. Ook na afloop van de zelfbewoningsperiode is de woning permanent verhuurd. “Vorig jaar ontvingen wij signalen van de Vereniging van Eigenaren. Zij wezen ons op het niet nakomen van de zelfbewoningsplicht. Door de illegale… meer
  Nieuwsartikel

 • Amsterdam heeft in het eerste half jaar van 2017 al twee miljoen euro aan boetes opgelegd voor woonfraude. De meeste boetes hebben betrekking op illegale vakantieverhuur aan toeristen. Dit blijkt uit het halfjaarlijkse overzicht, dat wethouder Laurens Ivens van Wonen eerder deze week naar de gemeenteraad heeft gestuurd. In 2016 werd over het gehele jaar voor 1,9 miljoen euro aan boetes opgelegd. In de eerste zes maanden van dit jaar zijn 1572 meldingen binnengekomen over woonfraude. In heel… meer
  Nieuwsartikel

 • Amsterdam heeft in totaal 288.000 euro aan boetes opgelegd voor illegale kamerverhuur in de Staatsliedenbuurt in Amsterdam West. De woningen waren zonder vergunning omgebouwd. De boetes zijn uitgedeeld aan zowel de eigenaar als de bemiddelaar. Afgelopen zomer kwamen er bij stadsdeel West meerdere meldingen van overlast binnen. Daarop is een onderzoek gestart, waaruit bleek dat sprake was van illegale kamerverhuur. De woningen (55m2) waren verdeeld in zoveel mogelijk kamers.
  Nieuwsartikel

 • Rechter bevestigt hoge boete bij illegale onderverhuurEen frauderende huurster van woningcorporatie Ymere, die bijna een jaar lang een woning in Amsterdam-Osdorp onrechtmatig onderverhuurde, moet Ymere een boete betalen van 19.650 euro. De uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam kan gevolgen hebben voor iedereen die wordt betrapt op ongeoorloofde onderverhuur van woningen met een boetebeding in het huurcontract.
  Nieuwsartikel

 • Enorme boete voor illegale verhuurEen eigenaar van een pand in de binnenstad van Amsterdam is onlangs door gemeente en politie betrapt op het illegale gebruik van zijn woning als pension. Een bestuurlijke boete van € 54.000 is opgelegd. Verder is de eigenaar verplicht om de woningen in zijn pand weer op de juiste manier te verhuren.
  Nieuwsartikel

 • In Amsterdam is het afgelopen decennium de houding tegenover illegale onderhuur ingrijpend veranderd. Uitwassen, overlast en verdere verstopping van de reguliere woningmarkt deden de roep toenemen om regels strenger te handhaven – ook voor het studerende neefje. Het duurde even voor er een stevig instrumentarium voor de aanpak was. Maar nu hebben we ook wat.
  Achtergrondartikel

 • Pakkans onderverhuur stijgtIn 2009 is in totaal bij 1768 woningen de woonfraude of een onrechtmatige situatie beëindigd. Steeds meer doorverhuurders worden gepakt door Bureau Zoeklicht, een breed Amsterdams samenwerkingsverband van gemeentelijke diensten en corporaties. Zo zijn 520 sociale huurwoningen weer beschikbaar gekomen voor de woningmarkt. Daarnaast hebben Amsterdamse corporaties zelf, naast de Zoeklichtacties, nog eens in 837 woningen de onrechtmatige bewoning be… meer
  Nieuwsartikel