Pakkans onderverhuur stijgt

01.03.2010

Pakkans onderverhuur stijgt

In 2009 is in totaal bij 1768 woningen de woonfraude of een onrechtmatige situatie beëindigd. Steeds meer doorverhuurders worden gepakt door Bureau Zoeklicht, een breed Amsterdams samenwerkingsverband van gemeentelijke diensten en corporaties. Zo zijn 520 sociale huurwoningen weer beschikbaar gekomen voor de woningmarkt. Daarnaast hebben Amsterdamse corporaties zelf, naast de Zoeklichtacties, nog eens in 837 woningen de onrechtmatige bewoning beëindigd.

Hans van Harten, directeur Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties: “Onrechtmatige bewoning gaat vaak gepaard met overlast. De aanpak is kostbaar en tijdrovend, maar absoluut nodig om schaarse woningen eerlijk volgens de regels te verdelen en het woongenot van onze huurders te garanderen.”

Wethouder Gerson: “Er komen door Zoeklicht steeds meer woningen vrij voor de mensen voor wie ze bedoeld zijn. Een goede ontwikkeling. Daarbij helpt het middel van de bestuurlijke boete, een nieuwe preventieve maatregel die we sinds 1 januari dit jaar inzetten. Ik ga er vanuit dat deze boete nog meer mensen er van weerhoudt om illegaal een woning te huren of te verhuren.” Onrechtmatige doorverhuur kan sinds1 januari bestraft worden met boetes die kunnen oplopen tot € 18.500. De onderhuurder kan een boete van € 340 krijgen. De gemeente zet dit middel in naast de al bestaande dwangsom. De eerste boetes zijn inmiddels al aan een aantal doorverhuurders opgelegd.
De afdeling Handhaving van de Dienst Wonen Zorg en Samenleven stelde ook in 411 particuliere huurwoningen woonfraude vast.

Meldpunt Zoeklicht

Met het Meldpunt Zoeklicht, waar mensen ook anoniem het vermoeden van woonfraude kunnen melden, worden steeds betere resultaten bereikt. In 2009 zijn er 1048 meldingen van woonfraude binnengekomen, in 2008 waren dat er 918. Er werden meldingen gedaan over vermoedens van illegale bewoning van particuliere woningen (39%) en corporatiewoningen (61%). De meeste meldingen komen van bewoners en zijn anoniem. In 101 gevallen een zogeheten Doorzonmelding. Deze meldingen gaan over woningen die voor criminele activiteiten worden gebruikt. Er zijn in 2009 22 Doorzonzaken opgelost. Het gaat hierbij onder andere over drugszaken, zoals wietplantages. Voor een aantal zaken loopt het onderzoek nog.

Zoeklicht is het Amsterdamse samenwerkingsverband tegen woonfraude van de gemeente en grote verhuurders dat in 1995 van start is gegaan. Het project richt zich vooral op de woningen waarvoor een huisvestingsvergunning nodig is. Dat zijn woningen met een huur van maximaal € 548,18. Zoeklicht pakt onrechtmatige doorverhuur aan, maar ook inschrijvings- en uitkeringsfraude.

 

 

Bron
Gemeente Amsterdam