Overslaan en naar de inhoud gaan

Provincie en gemeenten maken samen ombouw Noord-Hollandse vakantieparken mogelijk

Image

De provincie Noord-Holland maakt het onder voorwaarden mogelijk dat gemeenten vakantieparken zonder perspectief omzetten naar tijdelijke of permanente woongebieden. Hierdoor ontstaan tijdelijke of nieuwe permanente woningen.

Het gaat om vakantieparken in de Kop van Noord-Holland, Westfriesland en de regio Alkmaar. Vanaf 2018 is de levensvatbaarheid van meer dan tweehonderd vakantieparken en campings onderzocht en ingedeeld op kwaliteit. Daaruit volgde dat dertig vakantieparken geen perspectief meer hebben als recreatiepark en het risico lopen op verloedering en mogelijk ondermijnende activiteiten. Ook is er vaak al langere tijd sprake van illegale bewoning, al dan niet door tijdelijke arbeidsmigranten.

De omzetting van vakantieparken tot gebieden met andere functies was tot nu toe lastig als gevolg van provinciale- en Rijksregelgeving. De komst van de landelijke nieuwe Omgevingswet maakt een bredere afweging over vakantieparken mogelijk. Met een ‘Goed Verhaal’ – dat aangeeft welk probleem er wordt opgelost en in welke behoefte voorzien wordt– kunnen gemeenten vakantieparken een woonfunctie geven. Als een nieuwe stedelijke ontwikkeling op de plek niet kan, is een tijdelijke woonfunctie mogelijk tot maximaal tien jaar. Dit draagt volgens de provincie bij aan de woonkwaliteit voor bijvoorbeeld urgent woningzoekenden en tijdelijke arbeidsmigranten in de regio, waar veel behoefte aan is vanuit het Noord-Hollandse bedrijfsleven.

Gedeputeerde Cees Loggen (Wonen) hoopt samen met gemeenten twee vliegen in één klap te kunnen slaan. “Verbetering van de kwaliteit van de woon- en leefomgeving van deze gebieden en de creatie van al dan niet tijdelijke bewoning, koop of huur. De transformatie van vakantieparken lost de woningnood niet op, maar we hopen dat het een steentje bij kan dragen. Daarbij helpt het gemeenten in hun wens verloederde vakantieparken te saneren.”