Overslaan en naar de inhoud gaan

Een woning zoeken wordt vanaf januari punten sparen

Image

Het is zover. Op 16 januari 2023 verandert na jaren voorbereiding het zoeken naar een sociale huurwoning in de WoningNet-regio Amsterdam. De slaagkans wordt dan nog maar gedeeltelijk bepaald door de inschrijfduur. Het nieuwe systeem werkt met punten. Woningzoekenden kunnen straks hun kans vergroten vanwege persoonlijke omstandigheden en door actief te zoeken. De gemeenten en corporaties in de WoningNet-regio Amsterdam willen zo woningzoekenden met dringende omstandigheden meer kans geven op een woning. De grootste zorg van de beleidsmakers: hoe krijgen we dit uitgelegd? De resterende maanden van het jaar volgt een uitgebreide voorlichtingscampagne.

Er zijn vier soorten punten. Wachtpunten zijn er voor iedereen met een inschrijving bij WoningNet Stadsregio Amsterdam of Woonmatch Waterland. Ieder jaar wordt er 1 wachtpunt opgebouwd. De opgebouwde jaren worden op 16 januari automatisch omgezet naar wachtpunten. Naast deze wachtpunten kan de woningzoekende straks ook punten verzamelen vanwege persoonlijke omstandigheden (situatiepunten) en door actief te zoeken (zoekpunten). Daarnaast zijn er 'startpunten' voor jongeren in Amsterdam en Zaanstad met een tijdelijk jongerencontract. Als zij na afloop van hun huurcontract geen woning hebben gevonden krijgen ze tien startpunten mee om hun kansen te vergroten. Na twee jaar wordt gekeken of deze laatste regeling voortgezet wordt.

Er is jaren discussie en voorbereiding aan het nieuwe systeem voorafgegaan. Vervolgens bleek de implementatie in WoningNet een tour de force. Maar half januari is het dan zover. De grootste zorg nu is om 'deze verandering van de eeuw'  - zoals het in een bijeenkomst over deze wijziging werd genoemd - tussen de oren van woningzoekenden te krijgen. De informatiecampagne is al gestart.

 
Image
Logo Socialehuurwoningzoeken.nl

Digitaal wordt iedereen geleid naar socialehuurwoningzoeken.nl. Er komt een advertentiecampagne in kranten; in bibliotheken, buurthuizen en andere hulporganisaties komen posters en informatiefolders. Voor medewerkers van de betrokken veertien gemeenten en veertien corporaties is er een speciaal trainingsprogramma om vragen van woningzoekenden te beantwoorden.

Maar is dit genoeg voor mensen die minder (digi)taalvaardig zijn? Daar komt hulp voor, stelt wethouder Zita Pels in een brief aan de gemeenteraad. Die is er overigens nu ook. Maar op de WoningNet-spreekuren van Stichting !Woon blijkt dat veel mensen het huidige systeem al niet of nauwelijks snappen. Behalve ‘de computer’ is er vaak nog een lastig te nemen hobbel: de taal, zo bleek eerder uit een reportage van NUL20