"Woningcorporaties aan zet voor energiebesparing"

29.08.17
Start van campagne bij Rochdale om F- en G-labels weg te werken
"Woningcorporaties aan zet voor energiebesparing"
Minister Plasterk maant de woningcorporaties om hun beloften rond de verduurzaming van hun woningen waar te maken. In een recente nieuwsbrief van zijn ministerie worden de corporaties opgeroepen een inhaalslag te maken om in 2021 de beloofde energielabel B gemiddeld op sectorniveau te bereiken. De minister wijst er ook op dat ze zich ook hebben gecommitteerd aan het CO2-neutraal maken van al hun woningen in 2050. 
 
Deze afspraken staan in de Woonagenda 2017-2021 met de titel ‘Aan de slag in buurten, wijken, dorpen en steden’. Daarmee geeft de corporatiesector aan dat hij zelf verantwoordelijkheid wil nemen voor het realiseren van de energiebesparing die voor de sector is afgesproken in het Energieakkoord. "De komende periode moet duidelijk worden of het de corporatiesector lukt om met een gelijkwaardig alternatief te komen voor een wettelijke verplichting om de afgesproken energiebesparing te realiseren". 
Op 14 juli 2017 heeft minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over dit proces en de opties bij een verplichtende maatregel.
 
In het Convenant Energiebesparing Huursector van 28 juni 2012 als onderdeel van het Energieakkoord is afgesproken dat woningcorporaties hun woningbezit gaan verduurzamen naar gemiddeld energielabel B in 2020 op sectorniveau. Hoewel corporaties de laatste jaren substantieel meer zijn gaan investeren in verduurzaming, wordt dit doel op basis van de huidige plannen van corporaties niet gehaald stelt de minister vast.
 
In de Borgingscommissie Energieakkoord is eind 2016 afgesproken dat een verplichtende maatregel voor de corporatiesector wordt voorbereid om te zorgen voor een extra besparing van 5 petajoule (PJ) in 2020 ten opzichte van de Nationale Energieverkenning 2016. Deze besparing vormt een belangrijk onderdeel van het doel uit het Energieakkoord om in 2020 100 petajoule extra besparing te realiseren.
 
Op 21 september organiseert NUL20 een thema-avond van PakhuisNUL20 over de verduurzaming van de bestaande voorraad. Het programma wordt later deze week gepubliceerd.
Foto: Start van campagne bij Rochdale om F- en G-labels weg te werken 
 

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS