Woningcorporaties beperken huurstijging tot inflatie

03.06.2019
Image
Voor de meeste sociale huurders gaat op 1 juli de huur alleen omhoog met het inflatiepercentage van 1,6 procent. In 2018 lag de huurstijging nog iets (0,1 procent) boven inflatie. De totale huurinkomsten van corporaties stegen met 2 procent. Dat meldt brancheorganisatie Aedes na een enquête onder 228 corporaties. Volgens voorzitter Marnix Norder laat de sector daarmee zien dat betaalbaarheid voor hen prioriteit nummer 1 is. De corporaties willen de steeds hogere belastingen niet langer afwentelen op de huurder. Ook het aantal corporaties dat de inkomensafhankelijke huurverhogingen doorberekent nam af.
 
Woningcorporaties sloten eind 2018 een Sociaal Huurakkoord met de Woonbond. De kern daarvan was een inflatievolgend huurbeleid. Norder: "Zo nemen vertegenwoordigers van corporaties en huurders samen hun verantwoordelijkheid om de huren betaalbaar te houden. Juist voor bewoners die het niet zo breed hebben. Dat was onder de huidige omstandigheden niet makkelijk. Het kabinet legt woningcorporaties steeds hogere belastingen op, maar wij willen die niet afwentelen op huurders. Consequentie is wel dat onze investeringen in nieuwbouw en verduurzaming de komende jaren keihard teruglopen."
Het Sociaal Akkoord is dan ook een duidelijk signaal naar de politiek om eindelijk eens het mes te zetten in de verhuurderheffing. Opvallend dan ook dat het akkoord dit voorjaar de steun kreeg van minister Ollongren, al werden de afspraken (nog) niet in wet- en regelgeving omgezet. De regelgeving biedt corporaties ruimere mogelijkheden tot huurverhoging. Aedes overlegt met Woonbond en het ministerie hoe de afspraken uit het Sociaal Huurakkoord vanaf volgend jaar zo goed mogelijk uitgevoerd kunnen worden.
 
De totale huursom van de corporaties steeg met 2,0 procent. Dat deze som van alle huurinkomsten hoger uitkomt dan de inflatie komt zowel door huurharmonisatie (hogere huur bij nieuwe verhuring) als het gegeven dat sommige corporaties de huren wel meer verhogen. Het Sociaal Huurakkoord biedt ruimte om lokaal afwijkend huurbeleid af te spreken. Als er ergens meer geld nodig is voor investeringen kunnen corporatie, huurdersorganisatie en gemeente samen afspreken de huren met maximaal 1 procent extra te verhogen. De grote Amsterdamse corporaties maken gebruik van die ruimte, zo blijkt uit een inventarisatie van NUL20.

Trefwoorden