Overslaan en naar de inhoud gaan

Woningwet wordt aangepast voor woonschepen

Image

Komend najaar wordt een wetsvoorstel naar de Kamer gestuurd voor aanpassing van de woningwet voor woonschepen. In de toekomstige situatie zullen woonschepen als bouwwerk worden aangemerkt waarvoor een omgevingsvergunning nodig is. Ook het Bouwbesluit 2012 wordt van toepassing op 'drijvende objecten'. Alleen nieuwe woonschepen krijgen in de praktijk met deze nieuwe wet te maken.

Door een uitspraak van de Raad van State in april vorig jaar waarin woonschepen werden aangemerkt als bouwwerk waren alle woonschepen hun legale status kwijt. Met nieuwe wetgeving wil minister Blok de juridische status waarborgen.
De Landelijke Woonbootorganisatie (LWO) is in grote lijnen tevreden met het huidige wetsvoorstel. Eric Blaauw van de LWO: “Voor bestaande schepen geeft dit meer duidelijkheid. Er zal voor de woonbootbewoners niet veel veranderen. Alleen zal er in de toekomst geen sprake meer zijn van een ligplaatsvergunning maar een vergunning in het kader van de WABO: de wet algemene bepaling omgevingsrecht.”
Blaauw voorziet echter wel problemen bij de uitvoering van het Bouwbesluit. “Wanneer je het bouwbesluit wilt toepassen moet je zorgen voor een duidelijke regelgeving. Het is aan de gemeenten om die regelgeving uitvoerbaar te maken. We willen allemaal dat er minder regeltjes komen maar als we niet uitkijken wordt het allemaal toch weer ingewikkelder. Over de uitvoering wil het LWO nog om de tafel. Bovendien krijgen varende schepen een probleem omdat zij al aan EU-normen moeten voldoen. Ook dat heeft onze aandacht.”
De al afgegeven ligplaatsvergunningen worden nadat de wet is aangepast omgezet in een omgevingsvergunning. In bestaande situaties hoeft niet te worden voldaan aan de eisen van het Bouwbesluit. Voor nieuwe woonschepen geldt dat er wel een omgevingsvergunning moet worden aangevraagd. Bepaalde passages van het Bouwbesluit 2012 zullen niet toepasbaar zijn op woonschepen en waar nodig worden aangepast.

Trefwoorden