Overslaan en naar de inhoud gaan

Woonboten

 • De huur van een ligplaats van een woonboot kan binnenkort alleen nog met een wettelijke opzeggingsgrond worden opgezegd. Als de woonbooteigenaar het daar niet mee eens is, beslist de rechter. Ook krijgen huurders dezelfde maximering van de jaarlijkse huurstijging als huurders van woningen in de vrije sector. 
  Nieuwsartikel

 • De operatie kadeherstel heeft ook grote consequenties voor Amsterdamse woonbootbewoners. Honderden woonboten moeten tijdelijk verkassen. Die worden op wissellocaties niet per se liefdevol ontvangen door walbewoners. Op veel plekken klinkt verzet tegen de tijdelijke ligplaatsen.
  Achtergrondartikel

 • De gemeente Amsterdam heeft besloten dat er niet geloot hoeft te worden voor vergunningen voor een bed & breakfast. Alle mensen die zich voor 16 februari 2020 hebben aangemeld als b&b-houder, kunnen een vergunning aanvragen. Reden voor dit besluit is dat het totaal aantal aanvragen lager ligt dan het eerder afgesproken quotum.
  Nieuwsartikel

 • De precariobelasting (liggeld) voor de ongeveer 2500 woonboten in Amsterdam stijgt vanaf volgend jaar fors. Zo bleek vandaag tijdens de begrotingsbehandeling. Woonbootbewoners in Centrum, Oost, West en Zuid kunnen de grootste stijging tegemoet zien. Betalen zij nu nog minder dan zeven euro liggeld per vierkante meter per jaar, in 2020 wordt dat elf euro. Vanaf 2021 wordt dat opgetrokken tot dertien euro, bijna een verdubbeling van het huidige tarief. In Nieuw West, Noord, Zuidoost en Westpoort… meer
  Nieuwsartikel

 • Oud-minister Ella Vogelaar (69) is maandag 7 oktober overleden. Dat heeft haar familie in een verklaring bekendgemaakt. Zij was minister voor Wonen, Wijken en Integratie in het kabinet Balkenende IV.
  Nieuwsartikel

 • Op een bouwplaats in Zaandam, vlakbij het Noordzeekanaal, staan dertien waterwoningen op de wal. Ze verkeren in diverse stadia van afwerking. De woningen hebben stuk voor stuk een flinke afmeting en de betonnen drijfbakken zijn soms meer dan drie meter hoog. Deze waterwoningen zijn bestemd voor 23 huishoudens van Schoonschip.
  Achtergrondartikel

 • Deze zomer moeten alle dertig drijvende woningen aan hun steiger liggen. In het Johan van Hasseltkanaal in Amsterdam-Noord dobbert dan de uiterst duurzame drijvende wijk Schoonschip. We kijken met toekomstige bewoners terug op tien jaar pionieren. Hun advies aan eventuele navolgers: “Vasthouden, doorbijten en blijven denken in oplossingen. Iedereen heeft wel eens op het punt gestaan om het bijltje erbij neer te gooien.”
  Achtergrondartikel

 • Amsterdam is gestart met de selectieprocedure voor de laatste woningbouwkavels op Steigereiland in Amsterdam-Oost. Het gaat hier om de tweede fase van de waterkavels in de Waterbuurt. De gemeente zoekt een partij die het programma met woonsteigers, drijvende woningen en woonarken kan ontwikkelen, financieren, realiseren, exploiteren en/of verkopen. De belangrijkste criteria bij de selectie zijn ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid.
  Nieuwsartikel

 • Alle Amsterdamse woonboten moeten aan dezelfde welstandscriteria gaan voldoen. En er zullen ook woonboten moeten wijken, omdat ze het zicht op en vanaf het water belemmeren. In de Watervisie Amsterdam 2040 staat ook dat er nieuwe kavels voor waterwoningen worden uitgeven in het IJ en het IJmeer, maar dat er geen ligplaatsen voor woonboten bij komen.
  Achtergrondartikel

 • Woonbootbewoners die hun boot een groot deel van het jaar verhuren aan toeristen moeten gaan oppassen. De gemeente Amsterdam wil deze verhuur aan banden gaan leggen. Daartoe worden de regels voor toeristisch verhuur van woonboten gelijkgesteld aan de regelgeving voor toeristisch verhuur van woningen. Dat betekent dat de hoofdbewoner zijn boot maximaal aan vier personen, hoogstens 60 dagen per jaar mag verhuren. Bovendien moet er toeristenbelasting worden betaald.
  Nieuwsartikel

 • Komend najaar wordt een wetsvoorstel naar de Kamer gestuurd voor aanpassing van de woningwet voor woonschepen. In de toekomstige situatie zullen woonschepen als bouwwerk worden aangemerkt waarvoor een omgevingsvergunning nodig is. Ook het Bouwbesluit 2012 wordt van toepassing op 'drijvende objecten'. Alleen nieuwe woonschepen krijgen in de praktijk met deze nieuwe wet te maken.
  Nieuwsartikel

 • De Dienst Wonen Zorg en Samenleven kan de explosieve groei van het aantal meldingen van woonfraude niet meer het hoofd bieden, zo schrijft burgemeester Van der Laan aan de gemeenteraad. De problemen worden met name veroorzaakt door de groei van het aantal meldingen over illegale hotels en pensions, vakantieverhuur en short stay.
  Nieuwsartikel

 • Het blijft tobben met het beleid rond woonboten. In april verraste de Raad van State met een uitspraak waardoor duizenden woonschepen hun legale status kwijt zijn. Maar er gloort licht: minister Stef Blok van Wonen komt met reparatiewetgeving; bovendien wil hij de rechtspositie van woonbootbewoners verbeteren.
  Achtergrondartikel

 • Woonbootbewoners Schinkel krijgen geluidsschermDe bewoners van de 170 woonboten bij de Schinkelbrug lijken eindelijk verzekerd van de bouw van een geluidsscherm. Stadsdeel Zuid en de centrale stad zijn bereid de helft van de kosten te betalen, het rijk en Prorail de andere helft.
  Nieuwsartikel

 • Het woonbootbeleid van de gemeente Amsterdam wordt gekenmerkt door chaos en verwarring. Handhaving en uitvoering van beleid is versnipperd over vele partijen, waardoor woonbootbewoners op de ene oever soms anders worden behandeld dan op de overkant. Voor de vijfduizend bootbewoners zijn de recente plannen voor invoering van erfpacht op het water en verhoging van het liggeld ronduit bedreigend. Tachtig procent raakt er financieel door in de problemen, denkt Eric Blaauw, secretaris van de… meer
  Achtergrondartikel

 • In Noord-Amerika zijn drijvende villawijken al een vertrouwd gezicht. Over enkele jaren kunnen ook Amsterdammers op IJburg ervan genieten. Het ontwikkelen van een waterwijk is een ingewikkelde klus. Hoe voorkom je gebroken arken met peilschommelingen van anderhalve meter? NUL20 keek over de schouder van projectleider Marlene Rienstra mee.
  Achtergrondartikel

 • In de zomer van 2002 wond Duco Stadig, wethouder Volkshuisvesting en Grondzaken, er in zijn ‘bestuurlijk testament’ woonbotenbeleid geen doekjes om. “Het woonbotenbeleid sleept zich al dertig jaar voort en vastgesteld beleid is in onvoldoende mate uitgevoerd.” De bootbewoners hadden het waarschijnlijk niet beter kunnen formuleren. Al jaren vechten belangenorganisaties als de Landelijke Woonboten Organisatie (LWO) en het Waterig Amsterdams Front (WAF) tegen de “willekeur” en “algehele gekte” die… meer
  Achtergrondartikel

 • Wonen op het water'Van bohémien tot wateryup'. Dat was de werktitel van een reportage die we hadden gepland over de veranderende status van de woonbootbewoner. Wonen op het water is namelijk niet alleen gewild maar ook duur geworden. Voor woonboten worden vele tonnen betaald, terwijl de gemeentelijke lasten flink oplopen. Dat levert een ander soort bewoners op, dachten we zo. Maar het verhaal ging met ons aan de loop. Alle geïnterviewde bootbewoners wilden over beleid praten. Een wereld van… meer
  Achtergrondartikel