Woonagenda Amstelveen: meer woningen toewijzen aan leerkrachten en zorgpersoneel

17.02.2020
Image
Het woonbeleid van de gemeente Amstelveen is vernieuwd. De gemeenteraad heeft afgelopen week de Woonagenda 2020-2023 vastgesteld. Actualisatie was nodig in verband met de groei van de stad en de druk op de woningmarkt. De woonagenda gaat in op de typen woningen die nodig zijn, voor welke doelgroepen en in welke verhoudingen. Ook bevat de agenda maatregelen waarmee de druk op de woningmarkt op middellange termijn verminderd kan worden. De raad zette bij de bespreking en de vaststelling van het beleid zijn eigen accenten. Zo moet de gemeente bevorderen dat een groter deel van de sociale en middeldure huurwoningen wordt toegewezen aan specifieke Amstelveense doelgroepen, zoals leerkrachten en personeel in de zorg. De raad verlangt een actieplan voor het realiseren van meer kleinere koopwoningen om de doorstroming vanuit de sociale huur verder op gang te brengen en vraagt om meer aandacht voor passend en veilig wonen voor ouderen. In het middensegment hanteert Amstelveen voortaan een indeling in drie categorieën: middeldure koop laag segment (tot aan de NHG-grens, nu € 310.000,-), middeldure koop hoog segment appartementen (van NHG-grens tot € 363.000,-) en middeldure koop hoog segment grondgebonden woningen (van NHG-grens tot en met € 450.000,-). Ook toonde de raad zich kritisch over de staat van onderhoud van sociale huurwoningen van Eigen Haard. In de komende prestatieafspraken dient een onafhankelijke analyse te worden opgenomen over de staat van het onderhoud van de Amstelveense sociale huurwoningen. Op basis daarvan worden afspraken gemaakt over het wegwerken van achterstallig onderhoud. Er was in de raad geen meerderheid voor voorstellen voor het vaststellen van 75 m2 als de minimale grootte van middeldure huur- en koopwoningen en het hanteren van een maximum bedrag van € 310.000,- voor het middeldure koopsegment. Ook een voorstel om de sociale woningvoorraad te houden op 32% (bij bestaande bouw en bij nieuwbouw) werd verworpen.