Overslaan en naar de inhoud gaan

Woonbootbewoners Schinkel krijgen geluidsscherm

Woonbootbewoners Schinkel krijgen geluidsscherm

De bewoners van de 170 woonboten bij de Schinkelbrug lijken eindelijk verzekerd van de bouw van een geluidsscherm. Stadsdeel Zuid en de centrale stad zijn bereid de helft van de kosten te betalen, het rijk en Prorail de andere helft.

De financiering van geluidsschermen langs snelwegen is een zaak van de landelijke overheid, maar blijkt in de praktijk regelmatig tot veel gesteggel te leiden. Neem de zaak van de 170 woonbootbewoners bij de Schinkelbrug. Boven hun hoofden razen treinen en de auto's op de ringweg A10.  De bewoners eisen al jaren een geluidsscherm, maar omdat woonboten niet als onroerend goed worden beschouwd, konden zij geen aanspraak maken op wettelijke bescherming tegen geluidsoverlast. Bewoners werden van het kastje naar de muur gestuurd.

Eindelijk is er een oplossing, mede omdat gemeente en stadsdeel een deel van de kosten voor hun rekening nemen. Stadsdeelwethouder Egbert de Vries: 'Dit is een unieke situatie: zoveel woonboten hebben al jaren op afzienbare afstand van hun woonboot zowel de weg als het spoor lopen, en straks worden het bredere wegen en extra spoorlijnen. Die overlast willen we beperken en de komst van een geluidsscherm maakt dat mogelijk. Dat betekent dat we na jaren van lobbyen eindelijk resultaat hebben voor deze bewoners’.

ProRail zal op het betreffende traject naast het geluidsscherm ook nog andere geluidsreducerende maatregelen nemen.

Overigens moeten stadsdeelraad en gemeenteraad het besluit nog goedkeuren. Het stadsdeel wil geld gebruiken dat bestemd was voor de herontwikkeling van het Surinameplein. 

 Zie ook Parool: Eindelijk geluidsscherm Schinkelbrug (17-05-2010)

Trefwoorden