Overslaan en naar de inhoud gaan

Woonprotest: "tijd voor hardere actie"

Image

Het Woonprotest kondigt nieuwe acties aan. Een jaar geleden trapten 18.000 mensen in het Westerpark een landelijke golf aan demonstraties en acties tegen de wooncrisis af. De organisatoren concluderen nu dat meer en hardere acties nodig zijn: "Een jaar, en veel acties, gesprekken, overleggen, politiegeweld, plannen en praatjes later kan men pijnlijk genoeg niet anders concluderen dan dat het allemaal niet voldoende is geweest - bij lange na niet." 

De actiegroep constateert overigens wel koerswijziging: de verhuurdersheffing wordt afgeschaft, verschillende gemeenten voerden een opkoopbescherming in, er is meer aandacht voor kwetsbare groepen en het ‘housing first’-principe en er is weer een minister van Volkshuisvesting. Maar Woonprotest concludeert dat concrete resultaten vooralsnog uitblijven. De wooncrisis is alleen maar erger geworden: "Er is meer druk op de sociale woningvoorraad dan ooit, in de eerste twee kwartalen van 2022 stegen de huizenprijzen weer met zo’n 20 procent en de dakloosheid blijft stijgen." 

Melissa Koutouzis, een van de organisatoren: “De geëiste en dringend nodige radicale ommekeer in beleid is er nooit gekomen. Het enige dat radicaal veranderd is, is het plots activistische woordgebruik van een minister die — naast het publiceren van een rookgordijn aan documenten, onderzoeken en routekaarten — niet daadwerkelijk doet wat nodig om de wooncrisis het hoofd te bieden.”

Welke acties het Woonprotest gaat voeren is nog niet bekend. 

Trefwoorden