Ymere bouwt komende vier jaar 1.800 nieuwe sociale huurwoningen

20.04.18
Ymere bouwt komende vier jaar 1.800 nieuwe sociale huurwoningen

Ymere bouwt de komende vier jaar 1.800 nieuwe sociale huurwoningen in Amsterdam, Haarlem, Haarlemmermeer, Almere en Weesp. De woningtypes worden afgestemd op de locatie. De corporatie bouwt binnen de ring in Amsterdam compact voor starters en doorstromers, terwijl in Almere en de Haarlemmermeer eengezinswoningen kunnen worden ontwikkeld.

"De Metropoolregio Amsterdam is een van de meest gewilde plekken om te wonen. Wij vinden dat er ook voor mensen met een bescheiden inkomen plek moet zijn. Daarom doen we er alles aan om het aantal betaalbare sociale huurwoningen te vergroten", zo verklaart Karin Laglas, voorzitter van de directieraad, bij de publicatie van de Jaarstukken 2017. Afgelopen jaar heeft Ymere maar heel beperkt nieuwe sociale huurwoningen opgeleverd. Wel werden 217 nieuwe huurwoningen in aanbouw genomen en werd de bouw van honderden nieuwe woningen voorbereid. "Ymere heeft tijdens de crisis vooral geïnvesteerd in het verbeteren van de bestaande woningvoorraad. Het kostte tijd om de nieuwbouwmachine weer op stoom te brengen." Omdat de vraagt groot blijft, probeert Ymere, aldus Laglas, daar waar mogelijk de productie te versnellen.

Ymere is financieel gezond, meent de directievoorzitter. "De corporatie heeft de afgelopen jaren kritisch naar zichzelf gekeken en de bedrijfsvoering efficiënter gemaakt. Daardoor blijft er onder de streep meer geld over om onze maatschappelijke ambities waar te maken."

Ymere investeerde in 2017 214 miljoen euro in woningverbetering en 49 miljoen euro in nieuwbouw. De bedrijfslasten per verhuurde woning daalden naar 766 euro; negen euro minder dan een jaar eerder. De huurders zijn tevreden over de dienstverlening. Zij geven hun corporatie gemiddeld het cijfer 7,4. De huurverhoging bleef in 2017 beperkt tot 1,4 procent.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS