Ymere en andere corporaties streven in Haarlem naar kortere wachttijden

12.12.17
Ymere en andere corporaties streven in Haarlem naar kortere wachttijden

Ymere, Elan Wonen en Pré Wonen, gemeente Haarlem en de drie huurdersorganisaties hebben prestatieafspraken gemaakt over het verkorten van de wachttijd, het realiseren van extra woningen voor kwetsbare bewoners en over meer gemengde en duurzame wijken. De afspraken zijn eind vorige week ondertekend.

De wachttijd voor een reguliere sociale huurwoning is ruim negen jaar. Veel te lang, vinden de betrokken partijen. In de prestatieafspraken is vastgelegd dat de wachttijd moet worden verkort. Dat kan door het bouwen van nieuwe woningen en door het beter benutten van de bestaande woningen. Corporaties zetten zich in (oudere) huurders te laten doorstromen naar een woning, kijken naar de inzet van tijdelijke contracten en willen woningdelen stimuleren. De gemeente zet zich in voor meer bouwlocaties. De partijen willen de stad meer in balans brengen. Ze willen in het westen de bestaande sociale huurwoningen behouden en nieuwe toevoegen. Dat laatste geldt ook voor het oostelijk deel van Haarlem, maar daar willen ze meer middeldure en dure woningen toevoegen. Ook willen de partijen de woningvoorraad duurzamer maken.

In Haarlem is de vraag naar woningen groot en beschikbaarheid van (sociale) woningen staat onder druk. "We staan voor een stevige opgave. We willen met elkaar de wachttijd voor een sociale huurwoning terugbrengen. De komende jaren ligt het accent daarom op nieuwbouw en het beter benutten van de woningvoorraad. Het verduurzamen van de woningen is voor alle partijen ook een belangrijk thema. Belangrijk is dat we in de geformuleerde ambities altijd de samenwerking opzoeken. We gaan samen verder", aldus regiomanager Gerrie Blok van Ymere.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS