Ymere wil komende tijd circa 500 woningen per jaar bijbouwen

07.05.2019
Image

Ymere voert het nieuwbouw-tempo van sociale huurwoningen op. De corporatie wil de komende jaren circa 500 huurwoningen per jaar bijbouwen, zo staat in het jaarverslag 2018. Het betreft vooral compacte woningen voor kleine huishoudens.

Vorig jaar startte Ymere met de nieuwbouw van 281 sociale huurwoningen en werden er 181 nieuwe sociale huurwoningen opgeleverd. Verder maakte de corporatie grote stappen op het gebied van onderhoud van bestaande woningen. Zo werden vorig jaar 1.426 huurwoningen gerenoveerd en verbeterd (552 in 2017).

De waarde van de woningportefeuille steeg het afgelopen jaar met 1,9 miljard euro tot in totaal 12,7 miljard euro. Maar dat levert volgens bestuurder Karin Laglas vooral extra lasten op. “Het lijkt alsof we een enorme winst maken, echter die waardestijging bestaat alleen op papier. Het is geen geld dat we kunnen uitgeven. De woningen blijven we verhuren binnen de sociale huurgrenzen. Een nadelig effect is echter dat de verhuurderheffing die we betalen ook sterk stijgt.”

In 2018 maakte Ymere 75 miljoen euro verhuurderheffing over aan het Rijk. “Dat bedrag zouden we liever besteden aan nieuwbouw, de betaalbaarheid, onderhoud, renovatie en verduurzaming van onze huurwoningen. Want daarmee doe je echt iets voor onze huurders”, aldus Laglas.