Ymere wint NUL20 Gouden Bouwsteen 2012

21.12.12
Ymere wint NUL20 Gouden Bouwsteen
Ymere wint NUL20 Gouden Bouwsteen 2012

Woningcorporatie Ymere leverde in 2012 de meeste woningen op in Amsterdam: 485. In totaal werden er met 2438 woningen aanzienlijk minder woningen opgeleverd dan 2011 (3071). In 2010 waren het er nog ruim 4000. Het is het tiende jaar dat NUL20 de Gouden Bouwsteen uitreikt aan de ontwikkelaar die de meeste woningen oplevert in Amsterdam. Ymere was ook de winnaar in 2011.

Ymere, de grootste woningcorporatie van Nederland, noteert door de jaren heen hoge productiecijfers in Amsterdam. In 2011 leverde Ymere maar liefst 874 woningen op. Nu stopte de teller op 485. Als tweede eindigde Stadgenoot met 425 woningen en als derde De Key met 287 woningen.

Ymere realiseerde een flink deel van zijn productie in West en Nieuw-West. In West ging het om 154 huurwoningen (helft sociale huur) aan de Noordstrook C van de Laan van Spartaan; in Nieuw-West leverde Ymere woningen op bij het hof van Socrates en De Punt. In Noord werden 114 woningen in Noordermare opgeleverd en in Centrum werd kavel 3ab van Oosterdok  in exploitatie genomen. Net als in de meeste vorige edities zijn er louter corporaties te vinden in de top-3 van Amsterdamse bouwers.

Ymere bouwde veel woningen onder eigen naam of via een aparte BV waar de eigen naam herkenbaar is. Ook van het overgrote deel van de woningen die onder de vlag van VOF Stadstuinen (met partner Bouwfonds) werden opgeleverd is Ymere de feitelijke opdrachtgever (193 van de 214). Meer dan 55 procent van de woningen die Ymere opleverde bestond in 2012 uit sociale huurwoningen.

Stadsbreed viel het aandeel sociale huurwoningen dit jaar laag uit: 21 procent. Dit lijkt een incident. Vanwege de crisis in de koopmarkt lag het percentage sociale huurwoningen de laatste jaren namelijk veel hoger. Vorig jaar bestond nog de helft van de opgeleverde woningen uit sociale huurwoningen. Volgens stedelijke afspraken moet minimaal dertig procent van de woningproductie uit sociale huurwoningen bestaan. De uitschieter in 2012 komt vooral op het conto van woningcorporatie Stadgenoot die in 2012 vooral koopwoningen en vrijesector huurwoningen voltooide: De Raak, Het Riva-terrein/Wester Quartier (109 woningen) en – vooral – Nieuw Argentinië 3 en 4 (216 woningen).

De meeste woningen werden in 2012 opgeleverd in Noord, een bekroning van een jarenlange trend van groeiende productie in dat stadsdeel.

 

Zie ook:
Interview: Roel Steenbeek over consequenties regeerakkoord voor Ymere (NUL20, januari 2013)

Bouwproductiecijfers 2012 (NUL20, januari 2013)

Ymere bouwt meeste woningen in 2012 (NUL20 barometer, januari 2013)

 

 

Bron: Basisbestand Woningbouwlocaties OGA

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.05 Geactualiseerd op: 07.05.21

In Muiderberg liggen de eerste buizen van een duurzaam, betaalbaar en collectief warmtenet in de grond. Het nabijgelegen IJmeer wordt ingezet als warmtebron. De bewoners zijn straks goedkoper uit dan met aardgas. Althans, als de rekensommen kloppen en de voorfinanciering rondkomt.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 06.05

Deze aflevering van Bouw Woon Leef staat in het teken van mobiliteit. Aan het woord komen onder andere een hoogleraar urban mobility futures, een gebiedsontwikkelaar en een deelvervoer gebruiker. De trend is duidelijk: nieuwe wijken worden autoluw. Hoeveel waarde kun je wel niet toevoegen aan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.05

Tijdens een bijeenkomst met als thema ‘de ziel van de buurt’ gingen ontwikkelaars en stadsonderzoekers met elkaar in gesprek over de vraag wat het DNA van een buurt is, hoe daar vat op te krijgen én hoe daar vervolgens rekening mee te houden bij gebiedstransformatie. Een onderwerp dat gezien de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 20.04
In de media verschenen eind maart berichten dat Amsterdam een gedeeltelijke bouwstop zou afkondigen voor 2021. De betrokken wethouders in Amsterdam stellen dat hier geen sprake van is. Wel worden een aantal nieuwe ontwikkelingen uitgesteld, tot verdriet van de betrokken ontwikkelaars. Hoe zit...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 19.04

Fotograaf Iwan Baan legde de ontwerpen van architect-stedenbouwer Willem Marinus Dudok (1884-1974) op een ongebruikelijke manier vast. In plaats van statische foto’s van de architectuur toont de fotograaf in het boek ‘Dudok door Iwan Baan’ de ontwerpen van de architect in een bredere context.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.04

Amsterdam is een prachtige stad. En dat moet zo blijven. Maar wethouder Marieke van Doorninck (GroenLinks) komt in de Omgevingsvisie 2050 niet met een geruststellend antwoord als het gaat om mobiliteit, bedrijvigheid en woningbouw voor alle inkomens en alle leeftijden, meent de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.04

Er verandert de komende jaren meer aan het huurbeleid dan de afgelopen jaren, mede omdat een aantal Kamermoties in wetgeving is omgezet. Een overzicht van de wijzigingen in 2021 en 2022.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 25.03
Wat een veelbelovende titel, De Wereld van de Stad! En ook nog een stevige ondertitel: Theorie, Praktijk, Toekomst. Je verwacht een kloek boekwerk dat daar invulling aan geeft, maar niets is minder waar. In 180 bladzijden vindt de lezer elf bijdragen van even zo vele auteurs.
Fred van der Molen
Achtergrondartikel 15.03

Een aanzwellend koor roept dat de landelijke woningproductie naar minimaal 100.000 woningen per jaar moet om het woningtekort op termijn tot aanvaardbare proporties terug te brengen. Gaat dat ook gebeuren? Vorig jaar werden er iets minder dan 70.000 opgeleverd. Iedereen kijkt naar Den Haag. Een...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Als opvolger van de Structuurvisie 2040 heeft Amsterdam nu de Omgevingsvisie 2050 gepresenteerd. De ondertitel: Een menselijke metropool. Tot 3 maart kon iedereen daar zijn/haar mening over geven.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 18.03.21

Nu het aantal senioren toeneemt én ouderen langer zelfstandig blijven wonen, groeit de behoefte aan nieuwe woonvormen voor deze groep. Het concept van het hofje maakt een doorstart, in allerlei varianten waarbij men zelfstandig woont maar ook deel uitmaakt van een gemeenschap. Kennismaking met...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 31.03.21

Opnieuw liggen de zesduizend volkstuinders in Amsterdam overhoop met gemeentelijke plannenmakers, die opnieuw grotere toegankelijkheid en nu ook meer huur eisen. De gemeente verzekert dat de volkstuinen blijven bestaan. Maar de tuinders zien hun hobby, gemeenschap én natuurgebied bedreigd.

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.