Zaanstad krijgt miljoenenbijdrage voor versnelde bouw flexwoningen

09.11.2020
Image

De gemeente Zaanstad krijgt van het Rijk een bedrag van drie miljoen euro om versneld op drie locaties tijdelijke woningbouw te realiseren: Sportpark Poelenburg, het Hembrugterrein en Broedplaats de Hoop. De vijfhonderd tijdelijke woningen zijn met name bedoeld voor huisvestiging van kwetsbare doelgroepen, zoals jongeren, dak- en thuislozen, spoedzoekers en statushouders.

De tijdelijke woningen komen op drie locaties: Sportpark Poelenburg (220 woningen), het Hembrugterrein (250 woningen) en Broedplaats de Hoop (start met tien woningen, met mogelijkheid tot uitbreiding). Het gaat om zogeheten flexwoningen voor een duur van tien tot vijftien jaar. De bewoners krijgen een tijdelijk huurcontract. De komende tijd worden de plannen nader uitgewerkt.
De daadwerkelijke realisatie van de woningen neemt naar schatting een jaar in beslag. “Door in Zaanstad versneld tijdelijke huisvesting te realiseren, voorkomen we dat een aantal kwetsbare doelgroepen tussen wal en schip valt. De bijdrage van het Rijk zorgt ervoor dat we dit sneller mogelijk kunnen maken”, zo zegt wethouder Songül Mutluer. Waar nodig zal de gemeente de bewoners zorg en begeleiding bieden.

Behalve Zaanstad krijgt een groot aantal andere gemeenten een eenmalige Rijksbijdrage ten behoeve van de huisvesting van dak- en thuislozen, arbeidsmigranten en andere spoedzoekers. In 2020 en 2021 moet dat de bouw van 12.400 woonplekken voor kwetsbare groepen op gang helpen. Minister Ollongren investeert in totaal 50 miljoen euro in 123 concrete projecten. In de MRA zijn dat projecten in Aalsmeer, Amsterdam, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmermeer, Lelystad en Purmerend. Amsterdam ontvangt 2,3 miljoen euro voor drie projecten: Westpoort/Generatorweg, Atlantisplein en het Hotel HVO Querido.